คุณประยูร อรชุน 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 27 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เมื่อก่อนครอบครัวอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่บ้านเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและรับซ่อมรถ ต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ตำบลปากทรง เมื่อปี 2536 เริ่มต้นจากการทำสวนกาแฟ และสวนทุเรียนจำนวน 12 ไร่ หลังจากนั้น ก็เปลี่ยนมาปลูกมังคุดประมาณ 100 กว่าต้น โดยในช่วงเดือนแรกนั้นยังได้ผลผลิตไม่ดี เพราะตัวเองมาจากกรุงเทพฯ ยังไม่มีความรู้อะไร            จับทิศทางไม่ถูก จึงต้องพยายามศึกษาเพิ่มเติม จนสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่สำคัญ คือ คิดถึงอนาคตในช่วงบั้นปลายชีวิต อยากจะมีชีวิตที่มั่นคง ถ้าเราทำงานไม่ได้จะทำอย่างไร สุดท้ายจึงตัดสินใจซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้อง ขอบคุณคู่ชีวิตที่ช่วยคิดหาทางออกจนมีชีวิตที่ดี มีความสุขในปัจจุบันและถึงแม้อาชีพเกษตรกรจะเป็นอาชีพที่เหนื่อยก็ตาม แต่ก็ทำให้เรามีความสุข

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยาราลีว่า            ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารามีร่าท็อปเค 10-10-30, ยารามีร่า วินเนอร์ และยารามีร่า คอมเพล็กซ์ 12-11-18 นอกจากนี้ยังใช้สารอาหารทางใบ ยาราวีต้า ฟรูเทรล,ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก,    ยาราวีต้า อมาซิงค์ และยาราวีต้า แม็กแทร็ก

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยารามีความความแตกต่างจากตอนแรกที่คิดไว้ กลัวว่าจะได้ไม่คุ้มกับการลงทุน แต่เมื่อได้ทดลองใช้จริงพบว่าปุ๋ยยาราทุกเม็ดดีจริงๆ เมื่อเทียบจำนวนผลผลิตที่ได้จากปุ๋ยที่เคยใช้    ยี่ห้ออื่นๆ ต้นมังคุดให้ใบที่หนาแข็งแรง มีความมันวาว ต้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ มีขนาดลูกที่ใหญ่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้คิดว่าเราไม่น่าทำการเกษตรได้ แต่อาศัยการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ การอยู่ในสวนทำให้เรามีความสุข ตอนนี้จะให้ไปอยู่ที่อื่นหรือประกอบอาชีพอื่นคงไม่เอาแล้ว  มีชีวิตที่ดี          อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นับว่ามีความสุขแล้ว และมีรายได้จากการทำการเกษตรสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี    เป็นอาชีพที่มั่นคงถาวร