คุณสุทธิพงษ์ ภาพสิงห์

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยความคิดถึงบ้านอยากจะกลับมาทำงานที่บ้าน จึงได้ทดลองทำอาชีพเกษตรกร โดยที่บ้านเปิดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว และมีความคิดว่าอยากจะเพาะปลูกข้าวโพดอย่างจริงจังและทางบ้านก็มีที่ดินเป็นของตัวเอง  ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรมาแล้ว 4 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อยากทดลองเพาะปลูกด้วยตนเอง มีผลผลิตเป็นของตัวเอง และอยากที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 23-8-8, ยาราวีร่า 46-0-0 และยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก ตามคำแนะนำจากนักวิชาการยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ก่อนหน้านี้เห็นจากโฆษณาและได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการของยารา เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพเม็ดอัดแน่นดีมาก ไม่ทิ้งฝุ่นหรือเศษปุ๋ยทำให้อุดตันในเครื่องหยอดปุ๋ย ใส่แล้วทำให้ข้าวโพดสีสวย มีฝักที่แข็งแรง เมล็ดเต็มฝัก น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรกรของตนเอง นั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก เพราะเริ่มต้นจากศูนย์ ได้ลงมือทำ ศึกษาเรียนรู้ในการเพาะปลูกทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมาเรื่อยๆ และสิ่งสำคัญ คือ อาชีพเกษตรกรทำให้ได้อยู่กับครอบครัว มีเวลาร่วมกัน พร้อมหน้าพร้อมตากัน มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้มากขึ้น และเป็นอาชีพที่ไม่ต้องดิ้นรนแข่งกับใคร