คุณแหล้ คำนัน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ตนเองทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่อายุ 20 ปี ทำการเพาะปลูกในที่ดินของ        ตัวเอง เห็นพ่อแม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก เติบโตวิ่งเล่นในไร่ข้าวโพด และคิดว่าอาชีพเกษตรกรจะเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันก็ทำการเกษตรมาแล้ว 40 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

“ข้าวโพด” คือ สิ่งที่รักเป็นชีวิตจิตใจ คิดว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิต สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด คือ การเป็นเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 23-8-8    ใส่ลงไปในแปลงเพาะปลูกแล้ว ข้าวโพดสามารถดูดกินธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาได้ 3 ปีแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารู้จักและใช้ยารา เวลาที่ปลูกข้าวโพดจะใช้ปุ๋ยแบบดั้งเดิมในการปลูก ผลผลิตก็ได้ในจำนวนที่ไม่มาก แต่พอได้มารู้จักปุ๋ยยาราแล้วทดลองใช้ดู ก็พบว่าผลผลิตที่ได้มีปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ข้าวโพดแข็งแรง โดยได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของยารา และลองสอบถามเพื่อนๆ ที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ 

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

นับว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ สามารถนำผลผลิตที่ปลูกได้ไปขาย เพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกิน มีใช้ มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว