คุณชมภู สมพร

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 400 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

 

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

กิดและเติบโตในครอบครัวที่ทำการเกษตรมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย โดยมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกเป็นของตัวเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาคิดว่าอาชีพเกษตรกรน่าจะเป็นอาชีพที่เราสามารถประสบความสำเร็จได้ และยังกลับมาสานต่อการทำการเกษตรที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไว้ด้วย

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองเป็นคนรักธรรมชาติ และความอิสระการทำอาชีพเกษตรกรทำให้เราได้ทั้งสองอย่างประกอบกับเป้าหมายที่อยากจะทำการเกษตรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ประสผความสำเร็จ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาร่วม 20 ปีแล้ว โดยก่อนหน้านี้เคยใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ มาบ้าง พอได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการยารา และผู้ที่เคยใช้มาก่อน อยากที่จะพิสูจน์คุณภาพด้วยตัวเองจึงซื้อมาทดลองใช้ ปรากฎว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16, ยารามีร่า 25-7-7, ยาราโกรฮาว 13-13-21 และยารามีร่า 23-8-8

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ผลผลิตที่มีปริมาณ และคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้าวโพดฝักสวย ขนาดใหญ่ มีน้ำหนัก ขายได้ราคาดี กำไรต่อแปลงคุ้มต้นทุน

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกที่เพิ่มมากขึ้น และมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง มีรายได้ที่มั่นคง ครอบครัวมีความสุข ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรระดับที่ดีมาก