คุณคนึงนิตย์  ธรรมศุภโกศล

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ทำต่อๆ กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายส่งต่อมาที่รุ่นพ่อแม่ เป็นอาชีพของครอบครัว ได้เห็นการปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่เกิด จนมารับช่วงต่อในปัจจุบัน ซึ่งต้องบอกว่าการทำการเกษตรในยุคแรกไม่เหมือนในยุคนี้ที่มีเครื่อง      ทุ่นแรงมาช่วย ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ใช้แรงของเกษตรกรเองค่อนข้างเยอะ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่ทำให้เรายังอยู่ในอาชีพนี้ คือ เป็นอาชีพที่ได้รับการสืบทอดจากครอบครัว และคิดว่าจะยึดอาชีพนี้ไปตลอด ปัจจุบันก็มีตัวช่วยในการทำการเกษตรที่มากขึ้น น่าจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้แน่นอน

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของนักวิชาการยาราทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกข้าวโพด ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ปุ๋ยยาราวีร่า 46-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราประมาณ 10 ปี โดยได้รับการแนะนำจากร้านจำหน่ายเคมีเกษตรให้ลองใช้ดู ใช้แล้วก็เกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์ยารา คือ การได้ผลผลิตในปริมาณที่เยอะขึ้น ทำให้ต้นแข็งแรง ใบเขียวนาน แตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้มากๆ

 

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพที่ให้ความมั่นคงทางรายได้ สามารถดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตัวเอง สร้างที่พักอาศัย การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่ให้ทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมๆ กัน