คุณสนั่น แก้วพวง  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 70 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดและเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกร ทำไร่ทำนามาตั้งแต่เล็กๆ เป็นอาชีพที่รุ่นพ่อแม่ทำมาตลอด ตั้งใจทำอาชีพนี้เพราะเป็นเสมือนสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันเพาะปลูกข้าว ยาเส้น แต่โดยหลักๆ จะเน้นการเพาะปลูกข้าวโพดมากที่สุด

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นคนที่มีใจรักทางด้านการเกษตร ทั้งชีวิตก็ทุ่มเทให้กับ        การเพาะปลูก เพราะทำแล้วมีความสุข ได้เห็นผลผลิตเติบโต  ในทุกๆ วัน คิดว่าจะเป็นเกษตรกรไปตลอดชีวิต

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา 

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 23-8-8 และยารามีร่า 25-7-7 ซึ่งเป็นปุ๋ยที่สูตรและธาตุอาหาร      เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ และสภาพดินในแถบนี้

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ได้มีโอกาสรู้จักผลิตภัณฑ์ของยารา เมื่อเร็วๆ นี้ นำมาทดลองใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพด ยอมรับว่าปุ๋ยยาราทำให้ผลผลิตที่มีความแตกต่างจากปุ๋ยที่เคยใช้ ฝักข้าวโพดมีขนาดใหญ่        น้ำหนักดี เมล็ดเต็มฝักเรียงสวยงาม ใบเขียวนาน ทุกต้นมีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม 

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่ได้จากอาชีพเกษตรกรทำให้เรามีกินมีใช้ มี    รายได้ที่มั่นคง เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ การทำการเกษตรความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับผลผลิตที่เราปลูก ถ้าเราตั้งใจลงมือทำ เกษตรกรทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้