คุณปราง พิมพ์มณี

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูก 250 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ทางครอบครัวมีที่ดินเป็นของตัวเอง ก่อนหน้านี้ได้ทำการ    เพาะปลูกข้าวโพด แต่เนื่องจากรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก และยังมีเรื่องของสัตว์ที่มารบกวนผลผลิต จึงได้เปลี่ยนมาทำการเพาะปลูกลำไย ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันรวมแล้ว 20 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีความตั้งใจในการปลูกลำไยให้มีคุณภาพ จนได้มาพบ          นักวิชาการยาราซึ่งมาให้ความรู้ด้านการปลูกลำไย และ        คำแนะนำในการใส่ปุ๋ยจึงนำกลับมาคิดทบทวน และนำความรู้    ที่ได้มาพัฒนาการเพาะปลูกลำไยให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา ปัจจุบันใช้ยารามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า 16-16-16 จะใช้ช่วงบำรุงต้น ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ใส่ในช่วงออกดอกและใบ ยารามีร่า 25-7-7 ในช่วงระยะการออกลูก และเพิ่มน้ำหนักของผลผลิตด้วยยาราโกรฮาว 13-13-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาตั้งแต่ที่ทีมงานยารามาลงพื้นที่ในหมู่บ้านแนะนำการปลูกลำไย การใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ทางเราก็เห็นว่า    น่าจะลองใช้ดู ประกอบกับการเอาใจใส่ของน้องๆ ทีมงานยารา รู้สึกประทับใจมากๆ พอใช้แล้วก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ    ต้นลำไยแข็งแรง มีใบเขียวมัน มีขนาดสม่ำเสมอ เห็นความแตกต่างจากแต่ก่อนที่เคยใช้ปุ๋ยชนิดอื่น ปัจจุบันเกษตรกรใน  หมู่บ้านหันมาใช้ยารากันทุกหลังคาเรือน

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

สิ่งที่ได้รับจากอาชีพเกษตรกร คือ การที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการที่เราได้ผลผลิตมากขึ้น เราก็มีรายได้ที่มากขึ้น    ตามไปด้วย มีเงินมีทองมาใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่างไม่ขัดสน ประกอบกับการใช้ปุ๋ยยาราทำให้มีต้นทุนที่ลดลงได้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน