คุณอำพร ชุนสนิท

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

โดยพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมาได้มีครอบครัวที่จังหวัดจันทบุรี  นั่นคือจุดเริ่มต้นในทำอาชีพเกษตรกร    ลองปลูกมันสำปะหลังกับข้าวโพด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ประกอบกับได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนมาปลูกลำไยแทน จึงได้เริ่มเพาะปลูกลำไยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ชอบบรรยากาศร่มเย็นธรรมชาติมองไปทางไหนมีแต่            สีเขียวขจี ยิ่งเห็นผลผลิต ผลิดอก ออกผล ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 ในทุกช่วงระยะของการปลูกตาม        คำแนะนำนักวิชาการยารา 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามา 30 ปี มีโอกาสได้รับความรู้และ    คำแนะนำในการใช้ปุ๋ย จึงได้เริ่มใช้ปุ๋ยยารา ซึ่งพบว่ามีความ    แตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ  เม็ดปุ๋ยมีความละเอียด ทำให้เวลาหว่านจะได้ผลที่คุ้มค่า คุ้มต้นทุน ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า    การละลายของปุ๋ยดีกว่าที่เคยใช้มา

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตรกร ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีบ้าน มีรถ    มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ ได้อยู่กับสวนกับไร่ มีความสุข ความร่มเย็น เวลาเห็นผลผลิต ออกดอก  ออกผล จะยิ่งมี    แรงบันดาลใจในการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO