คุณสากล คุณทะวงษ์ 

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ในช่วงแรกตนเองประกอบอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้าง เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเริ่มคิดและมองดูว่าการขับรถเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง อยากเปลี่ยนอาชีพจึงหันมาทดลองทำการเกษตรดู ปรากฎว่าได้ผลตอบแทนที่ดี ประกอบกับการไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง ปัจจุบันทำการเกษตรมาแล้ว 34 ปี 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจสำคัญ คือ มีใจรักไม่ย่อท้อ ถึงแม้เราจะไม่มีความรู้มาตั้งแต่ต้น แต่การเอาใจใส่ที่จะเรียนรู้ก็ทำให้เราสามารถเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จได้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 ช่วยให้พืชเกิดการสะสมอาหาร, ยารามีร่า 25-7-7 ใส่ช่วงตัดแต่งกิ่ง, ยาราวีร่า 46-0-0, ยารามีร่า วินเนอร์    และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ในช่วงบำรุงผลให้มีความแข็งแรง โดยใช้ตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักผลิตภัณฑ์ของยาราจากการแนะนำของพ่อค้าลำไยให้ลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยารา จึงซื้อมาใช้กับลำไยที่เพาะปลูก พบความแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่น คือ ไม่ต้องใส่เยอะ ทำให้ประหยัดต้นทุน ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ผลขนาดใหญ่เท่ากัน เป็นที่ต้องการของตลาด ขายง่ายได้ราคา

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพราะเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้น อาศัยการเรียนรู้ ฝึกฝนลงมือทำ พอได้ผลผลิตที่ดีก็ดีใจ มีความสุข มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลครอบครัว และขยายธุรกิจทางการเกษตรครบวงจรได้อีกด้วย