คุณเกตุ ทองก้อน

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 4 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พ่อแม่ และต่อมาถึงรุ่นตัวเอง

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่ได้เห็นครอบครัวลงมือทำการเกษตรมาตลอดทั้งชีวิต ทำให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

แม้ครอบครัวจะทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน แต่เริ่มมีการใช้ปุ๋ยยารามาประมาณ 4 ปี จากคำแนะนำของนักวิชาการยารา เมื่อใช้แล้วก็เห็นผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยาราเป็นประจำ เช่น ยารามีร่า  15-15-15, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า วินเนอร์ ตามช่วงอายุการดูแลของลำไย

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

โลโก้ยาราสื่อได้ถึงคุณภาพของสินค้า ใช้แล้วดีจริง ทั้งยังมีบริการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ได้อย่างเข้าใจและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรมาโดยตลอด

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เมื่อได้ลงมือทำพิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในสังคม สร้างความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ก็เกิดความสุขทางใจที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร