คุณนิมิตร พฤกษากร

เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดในครอบครัวเกษตรกร ได้เห็นพ่อแม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่ตนเองยังเป็นเด็ก จึงมีความผูกพันกับอาชีพนี้  ไม่เคยทำ      อาชีพอื่นๆ เลย นอกจากการเป็นเกษตรกรจนถึงปัจจุบัน    รวมระยะเวลา 29 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่ได้คลุกคลีอยู่กับการทำเกษตรมาตั้งแต่เล็กจนโต มีต้นแบบที่สำคัญ คือ พ่อกับแม่ การที่มาเป็นเกษตรกรในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจ และเป็นอาชีพที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ยารามีร่า 16-16-16, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0  และธาตุอาหาร  ทางใบ ยาราวีต้า แคลซิพลัส

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เริ่มจากการที่ได้เห็นพ่อใช้มาก่อนหน้านี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักยารา ความประทับใจในปุ๋ยยารา คือ เป็นปุ๋ยที่ใช้ในปริมาณน้อยแต่ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก  เช่น พื้นที่การปลูก 3 ไร่ จะได้ฟักทองอยู่ที่ 11 ตัน ซึ่งถ้าใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นจะได้ผลผลิตน้อยกว่านี้ ฟักทองที่ได้จะมีผิวสัมผัสที่สวยงามลูกใหญ่กลม น้ำหนักต่อลูกประมาณ 10 กิโลกรัม

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

สิ่งที่ได้จากอาชีพเกษตรกร คือ ความสนุก ได้ความรู้ เพลิดเพลิน และความสบายใจ ได้เห็นต้นไม้ เห็นผลผลิตที่เติบโต คิดว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่น่าจะหาได้จากอาชีพอื่นๆ รวมถึงการมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำ ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง