คุณสุวรรณา เหลืองตระกูล

เกษตรกรผู้ปลูกผัก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูก 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้าที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรเต็มตัวนั้น ได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่เรียนมาไปทำงานประจำอยู่สักพัก รู้สึกว่ารายได้ที่ได้มาไม่เพียงพอและเริ่มที่ไม่สนุกในการทำงาน เลยเกิดความคิดที่อยากจะกลับทำการเกษตร เราก็ลูกหลานเกษตรกร มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีความสนใจ ความชอบในการ  ปลูกผักมาตั้งสมัยเรียนหนังสือ เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้อง ปลูกผักให้ได้เหมือนคนอื่นบ้าง พอมีโอกาสก็เลยไม่ลังเลที่จะเริ่มต้นทำการเกษตร

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อยากจะพลิกฟื้นอาชีพเกษตรกรที่บ้านเรา ถึงแม้จะไม่มีใครสอนใครบอกตั้งแต่แรก แต่ด้วยความสนใจ จึงอาศัยวิธี        ครูพักลักจำ การสังเกตและเรียนรู้เพิ่มเติมจนสามารถประสบความสำเร็จได้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ยาราตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา  เช่น  ยารามีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 16-16-16, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยาราโกรฮาว 13-13-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารารวมระยะเวลากว่า 30 ปี สิ่งที่เป็นความ    ประทับใจ คือ การที่มีนักวิชาการยารามาให้คำแนะนำอยู่ตลอด ได้รับความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น ความประทับใจที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ เมื่อใช้ยาราแล้วผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี จาก      ประสบกาณ์ที่เคยใช้มา ยารามีความแตกต่างจริงๆ ผักสีสวยกว่า ใบแข็งแรง มีความทนทานต่อโรค และเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

คิดว่าตนเองประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ด้านผลผลิตก็มีความเจริญงอกงามได้ตามที่ต้องการ มีผลผลิตที่ดี ขายได้ราคาที่สูงทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคง  มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นด้วย