คุณสิริพล แจ่มเมฆ

เกษตรกรผู้ปลูกหัวไช้เท้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 15 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เติบโตมาจากการช่วยเหลือพ่อแม่ทำการเกษตร เมื่อแต่งงาน  มีครอบครัวจึงได้นำความรู้ความสามารถที่ติดตัวมาใช้ในการทำการเกษตรและหาพื้นที่พัฒนาการเพาะปลูกพืชของตัวเองให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่ลงมือเพาะปลูก เรียนรู้แก้ไขปัญหา และพัฒนาขยายพื้นที่ทำเกษตรกรรม  สร้างผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้ด้วย      ตัวเอง ยิ่งทำยิ่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรตลอดไป

 

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ก่อนจะมาใช้ปุ๋ยยาราเคยใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นมาก่อน ได้ทดลองใช้ปุ๋ยยาราด้วยตัวเอง พอใช้แล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาสูง ก็ไม่กลับไปใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นอีกเลย ปุ๋ยยาราช่วยในการเติบโตเจริญของลำต้น ทำให้ธาตุอาหารกระจายลงหัวได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15, ปุ๋ยยารามีร่า        16-16-16 และปุ๋ยยารามีร่า 13-13-21 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ ใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคา คุ้มต้นทุน ผลผลิตที่ได้มีความสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาสูง

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ตลอดชีวิตอาชีพเกษตรกรไม่เคยหยุดพัฒนา ทำให้มีพื้นที่  เพาะปลูก และทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ครอบครัวพออยู่พอกินพอใช้อย่างสุขสบายจนถึงทุกวันนี้