คุณกรรณิการ์ วงศ์น้อย

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ เกิดจากการอยากทดลอง และลงมือทำด้วยตนเองพ่อแม่เราเองก็เป็นคนทำไร่ทำสวนมาก่อน แต่มีแนวคิดที่อยากทำการเกษตรในแนวใหม่ที่เป็นแบบของตัวเอง

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีความคาดหวังในเรื่องผลผลิตที่ปลูกจะเป็นที่รู้จัก และไปได้ไกลกว่าที่จะอยู่แค่ในพื้นที่ และอยากที่จะหาช่องทางการตลาดที่เป็นของตัวเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักและใช้ยารามาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ผลิตภัณฑ์ของ    ยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0,    ยารามีร่า 16-16-16, ยารามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า          13-13-21 ถ้าช่วงไม้ผลทุเรียนหรือมะม่วงก็จะใช้ยารามีร่า วินเนอร์ จะช่วยเรื่องรสชาติของผลผลิตได้ดี

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ความประทับใจแรก คือ การที่ได้ความรู้จากนักวิชาการยารา ทำให้เรารู้สูตรปุ๋ยที่ไม่เคยรู้มาก่อน  จึงเกิดความผูกพันกับ  ยาราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กล้วยที่ปลูกมีผลผลิตที่สวย          ต้นกล้วยมีความแข็งแรง อยู่ได้ยาวนาน ช่วยเราประหยัดคุ้มค่าในการลงทุน

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จ คือ การได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของตัวเอง และความสำเร็จมาจากการหาความรู้และลงมือทำ ที่สำคัญ อาชีพเกษตรกรทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเอง และเลี้ยงครอบครัวได้ มีมั่นคง และมีความสุขกับการใช้ชีวิต