คุณปราโมทย์ แกวเจริญวัฒนา

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

แต่เดิมเคยทำงานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง หลังจากที่ธนาคารมีการปรับโครงสร้างในการทำงานจึงได้ลาออกมา  ทำสวนกล้วยหอม เพราะมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตัวเอง        อยู่แล้ว หลังจากนั้นได้รวมกลุ่มกับญาติพี่น้องขยายการ        เพาะปลูก  ในปัจจุบันนี้รวมแล้ว 450 ไร่ ส่งจำหน่ายที่        ตลาดไทในช่วง 3 ปีแรก ต้องยอมรับว่าประสบปัญหาพอสมควร แต่ก็พยายามทำมาเรื่อยๆ ผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้ ตอนนี้นับว่าเริ่มที่จะอยู่ตัวแล้ว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยผลักดัน คือ ครอบครัว เห็นครอบครัวมีความสุขจากสิ่งที่เราทำก็ยิ่งมีความพยายามที่อยากจะทำให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และคิดว่าวางแผนจะส่งต่อไปให้ลูกๆ มาช่วยกันทำในอนาคต

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ คือ ปุ๋ยยาราวีร่า 46-0-0        และยารามีร่า 16-16-16 ส่วนใหญ่จะใช้ตามคำแนะนำจาก      นักวิชาการของยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ถ้านับตั้งแต่การทำสวนกล้วยหอม ใช้ยารามาแล้วประมาณ 20 ปี รู้จักจากการแนะนำของทางร้านที่เราซื้อปุ๋ยอยู่เป็นประจำ เพื่อนๆ ที่ทำสวนกล้วยอยู่ด้วยกันก็ใช้ยารากันมาก่อนหน้านี้ ยารามีปุ๋ยหลากหลายให้เราเลือกใช้ตามความต้องการของเกษตรกรเลย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพนี้ วัดจากผลผลิตที่เราปลูก                  ถ้าผลผลิตมาก กล้วยที่เราปลูกสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว ใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือ          ส่วนที่เหลือก็นำมาขยายพื้นที่การเพาะปลูก ทุกวันนี้ชีวิต        มีความสุขมากๆ สุขอยู่บนความพอเพียง ทำเกษตรกรรมแบบไม่เกินตัว ใช้เวลาปลูกประมาณ 2 เดือน ก็ทำให้เรามีผลผลิตจำหน่ายทั้งปี และสิ่งที่ได้มากที่สุด คือ สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าตอนที่ทำงานธนาคาร