เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในปาล์มน้ำมัน

วันนี้ คุณธนากร จิตจารักษณ์ นักวิชาการเกษตร บริษัท ยารา ประเทศไทย (จำกัด) พามาเยี่ยมชมสวนปาล์มของคุณคฑาวุธ รัตนพันธ์ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ยยารามาอย่างต่อเนื่อง สวนปาล์มน้ำมันอายุ 6 ที่นี่มีความสวยและสมบูรณ์มาก