มิถุนายน 11, 2567

ยารา นำเสนอระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน Horti Asia 2024

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรระดับโลก ได้นำเสนอระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู และโซลูชันการใช้ปุ๋ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากรน้อยและเพิ่มผลผลิต ตอบโจทย์ความคุ้มค่าและความยั่งยืน พร้อมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเกษตรกร ในงาน Horti Asia 2024 เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา
Horti asia 2024
Horti asia 2024

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 5 จากขวา) และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธยารา ในงาน Horti Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัยระดับนานาชาติ ชูไฮไลต์นวัตกรรมเกษตรยั่งยืน จัดโดยวีเอ็นยูฯ ร่วมกับองค์การเกษตรแห่งเยอรมัน โดยมี คุณนันทิยา พิทักษ์วงษ์ดีงาม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารและทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ บูธยารา

horti asia 2024

ยารา ประเทศไทย ได้ทำตามปณิธานความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ มุ่งเน้นหลักการปฏิบัติที่ยั่งยืนที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบอาหาร โดยนำเสนอแนวทางการนำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูมาใช้เพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งโซลูชันการใช้ปุ๋ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ยาราเรก้า ปุ๋ยเม็ดเอ็นพีเค ซัลเฟต 100% ที่ใช้ได้ทั้งหว่านดินและระบบน้ำเป็นครั้งแรก ใช้ง่าย ละลายน้ำได้ดีมากถึง 99% คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับพืชหลากหลายชนิด ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในขณะที่ลดการใช้น้ำ ช่วยการจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี และช่วยปกป้องธรรมชาติ ปุ๋ยยาราเรก้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น

 

กิจกรรมภายในงาน ยังมีการนำเสนอแอปพลิเคชัน ยาราฟาร์มแคร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลของยารา แอปพลิเคชันที่ช่วยแนะนำการใส่ธาตุอาหาร พยากรณ์อากาศแม่น และสั่งจองปุ๋ยออนไลน์ได้ส่วนลด ซึ่งมีผู้สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปแล้วเป็นจำนวนมาก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมการเกษตร

horti asia 2024

งานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของยาราในการเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมการเกษตรสู่อนาคตที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้เกษตรกร ตามความมุ่งมั่นของยาราในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ