พฤษภาคม 30, 2567

ประกาศรางวัลผู้ชนะกิจกรรม YaraRega Display Contest 2024

ประกาศรางวัลผู้ชนะกิจกรรม “ปลดล็อกจินตนาการสุดสร้างสรรค์ ไปกับกิจกรรม YaraRega Display Contest 2024 !!” จัดขึ้นโดย บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ร้านค้าเคมีเกษตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ ยาราทั่วประเทศ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน ที่ผ่านมา 

 

winner display contest

รางวัลการประกวดได้แบ่งออกเป็น 5 ภาค ดังนี้

ภาคใต้

อันดับ 1 - ร้านรวงข้าวการเกษตร จ.สงขลา
อันดับ 2 - ร้านเรืองรินการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช
อันดับ 3 - ร้านศรี-สวัสดิ์การเกษตร จ.พัทลุง

ภาคกลาง

อันดับ 1 - ร้านสมชายการเกษตร ศรีสำราญ
จ.สุพรรณบุรี
อันดับ 2 - ร้านสุ่ยกวง
จ.สุพรรณบุรี
อันดับ 3 - ร้านรุ่งเจริญการเกษตร (วัดสุนคลองลัดพี)
จ.ราชบุรี

ภาคเหนือ

อันดับ 1 - หจก.ชัยมงคลเคมีเกษตร จ.ลำพูน
อันดับ 2 - หจก.สี่แยกพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
อันดับ 3 - ร้านบ้านเกษตร จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออก

อันดับ 1 - บริษัทปริญอินเตอร์เทรดอะโกร จำกัด
จ.สระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อันดับ 1 - ร้านแสงศิริเคมีเกษตร จ.ศรีสะเกษ

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง e-mail เพื่อรับรางวัลต่อไป
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้