เมษายน 11, 2567

กิจกรรมยาราฟิลด์เดย์ในแตงโม จ.สุพรรณบุรี

watermelon field day

ยารา นำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู สู่การเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร ในงาน “ยาราฟิลด์เดย์” จ.สุพรรณบุรี

 

ยารา ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ขับเคลื่อนการเกษตรสู่ความยั่งยืน ในงาน “ยาราฟิลด์เดย์” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู ซึ่งเป็นวิธีการปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการเกษตรแบบยั่งยืน จัดขึ้น ณ แปลงแตงโม คุณรังสรรค์ กลิ่นคำดี จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อธรรมชาติ สร้างความยั่งยืน และกระตุ้นเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการทดลองและเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวเองภายใต้แคมเปญ “ท้าให้ลอง” เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น

 

ด้วยความมุ่งมั่นของยารา ที่ต้องการสร้างอนาคตระบบอาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงปกป้องธรรมชาติ ผ่านกระบวนการต่างๆ เราทุ่มเทความพยายามที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีทั้งสามด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู และพัฒนาความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร จึงเป็นนโยบายในการดำเนินงานทุกส่วน และเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงนำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเป็นวิธีการปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ส่งผลดีต่อธรรมชาติและสภาพอากาศ ครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญประกอบด้วย ภูมิอากาศ สุขภาพดิน การใช้ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร

yara agronomist

 

ภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้ความรู้และสาธิตแก่เกษตรกร นำทีมโดยนักวิชาการจากยารา คุณยุทธนา ฉันทานุลักษณ์ คุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ และคุณเกรียงไกร พุ่มพุฒ ที่มาให้ความรู้เรื่องการบำรุงดิน การบำรุงแตงโมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเทคนิคที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะความสำคัญของการใช้ปุ๋ยระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการปลูกแตงโมต้องใช้ระบบน้ำหยดเป็นหลัก จึงต้องเน้นเรื่องการจัดการน้ำที่ดี และการใช้ปุ่ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

yara rega

 

และในปีนี้ ยาราได้เปิดตัว “ยาราเรก้า” ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ง่าย คุ้มค่า และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ท้าให้ลอง” ซึ่งเป็นแคมเปญหลักในการกระตุ้นให้เกษตรกร กล้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและความสุขของเกษตรกรทุกคน แคมเปญนี้ยังกระตุ้นเกษตรกรให้คำนึงถึงสิ่งที่พวกเขาทำให้มากขึ้น แค่เปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่ ก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกของเราได้

go to market manager

 

นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำแอปยาราฟาร์มแคร์ แอปที่ช่วยแนะนำการใส่ธาตุอาหาร พยากรณ์อากาศแม่น และสั่งจองปุ๋ยออนไลน์ได้ส่วนลด โดยคุณธีร์ดนัย ตรีภูวนันทกุล Go to Market Manager งานนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ได้ทั้งความรู้ ได้เห็นแปลงทดลอง และแรงบันดาลใจในการนำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูมาใช้เพื่อความยั่งยืน ตามความมุ่งมั่นของยาราในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อลดมลภาวะ ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู และสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ

รวมภาพกิจกรรมยาราฟิลด์เดย์ในแตงโม จ.สุพรรณบุรี