มีนาคม 08, 2567

Yara Rega Display Contest 2024

display rega

ปลดล็อกจินตนาการสุดสร้างสรรค์ ไปกับกิจกรรม YaraRega Display Contest 2024 !!

 

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ร้านค้าเคมีเกษตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของยาราทั่วประเทศ จัดกิจกรรมประกวดการจัดแสดงสินค้ายาราเรก้า “YaraRega Display Contest 2024” โดยทุกร้านที่ร่วมกิจกรรมได้จัดวางกระสอบปุ๋ย “ยาราเรก้า” ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความโดดเด่น และความน่าสนใจของสินค้าใหม่ ณ จุดขาย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567 ชิงรางวัลสำหรับผู้ชนะตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด พร้อมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร และผู้ที่สนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้า ยาราเรก้า ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยารา ที่ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของท่าน
 
ยาราเรก้า เป็นสินค้าใหม่ที่ยารา ท้าให้ลอง! เป็นปุ๋ยเม็ดเอ็นพีเค ซัลเฟต 100% ละลายน้ำได้ดีมากถึง 99% ใช้ได้กับระบบการให้น้ำทุกชนิด ช่วยให้พืชเติบโต แข็งแรง ตอบโจทย์การใช้งานง่าย คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง ใช้ได้กับพืชผลหลากหลายชนิด ทุกช่วงการเจริญเติบโต อย่าลังเล เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า ลองเลย!

การแข่งประกวดตกแต่งหน้าร้าน ยาราเรก้า 2567

ระยะเวลาการจัดงาน : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567

ผู้เข้าร่วม : ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยารา

 

กติกาเข้าร่วมประกวด

 1. ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยารา จะได้อุปกรณ์ตกแต่งพื้นฐานจากยารา เพื่อไปตกแต่งหน้าร้าน โดยของตกแต่งจะประกอบด้วย Banner, Hanging mobile และ Tentcard
 2. ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยารา สามารถใช้ของตกแต่งร้านได้โดยเพิ่มความน่าสนใจให้ปุ๋ยยาราเรก้าได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละร้านค้า 
 3. จัดโชว์ยาราเรก้าในช่วงเวลาที่กำหนด
 4. ทางเซลล์ของยาราจะถ่ายรูปการตกแต่งร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยารา ส่งผ่าน Resply เพื่อใช้ในการให้คะแนน
 5. ชื่อของผู้ชนะจะถูกประกาศในเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของยารา หลังช่วงแข่งขัน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. มีการจัดแสดงโดยใช้อุปกรณ์ตกแต่งร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยารา พื้นฐานที่ยาราจัดให้  
 2. จำนวนกระสอบยาราเรก้าที่ถูกจัดแสดงหน้าร้าน  
 3. การจัดแสดงสินค้าได้อย่างน่าสนใจ และกระจายข้อมูลสินค้าในทุกช่องทาง (ออนไลน์และหน้าร้าน)  
 4. ความโดดเด่นของจุดวางสินค้ายาราเรก้า เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นภายในร้าน  
 5. ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางสินค้า  

 

รางวัล

 1. รางวัลที่ 1 ได้รับ YaraMila 16-16-16 1 ตัน
 2. รางวัลที่ 2 ได้รับ YaraMila 16-16-16 ครึ่งตัน
 3. รางวัลที่ 3 ได้รับ YaraMila 16-16-16 5 กระสอบ

ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับเซ็ต YaraMila 16-16-16 และ YaraLiva Nitrabor อย่างละ 1 ถุง

 

*จัดแข่งขันภายในเขตที่ยารากำหนด (5 พื้นที่)

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราที่เข้าร่วมการประกวด

 

ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราภาคกลาง

1 ศ.เกษตร
2 ร้านบ้านร่องบงมิตรเกษตร
3 ส.การเกษตร
4 ลีพัฒนาการเกษตร
5 เอนกการเกษตร
6 สุวิทย์การเกษตร​
7 เจริญชัยวัฒนา
8 เจ้นกการเกษตร
9 ปานเจริญ เคมีเกษตร3
10 ร้านสมชายการเกษตร ศรีสำราญ
11 ศ.เกษตร
12 ร้านบ้านร่องบงมิตรเกษตร
13 ส.การเกษตร
14 ลีพัฒนาการเกษตร
15 เอนกการเกษตร
16 สุวิทย์การเกษตร​
17 บ้านเนินมิตรเกษตร
18 บ้านไร่การเกษตร
19 เจริญชัยวัฒนา
20 เจ้นกการเกษตร
21 ปานเจริญ เคมีเกษตร3
22 ร้านสมชายการเกษตร ศรีสำราญ
23 สุ่ยกวง
24 ฮ.เจริญ
25 ประเสริฐการเกษตร
26 หน่อยการเกษตร
27 ธนการเกษตร
28 ทรัพย์เกษตร
29 ทรงพลธุรกิจเกษตร
30 ณัฐมล
31 เพิ่มพูนการเกษตร
32 กำแพงแสนการเกษตร
33 สุขสมัยการเกษตร
34 ตุ๊กการเกษตร
35 เพิ่มผลกิจเกษตร
36 เกษตรห้วยไผ่
37 ทรัพย์เกษตร
38 ต.อุณอนันต์(ม่วงตารศ)
39 ณัฐชานันท์
40 ลี้เอี๋ยวมี5(สนามไชย)
41 ปณิตาเกษตรภัณฑ์
42 รุ่งเจริญการเกษตร (วัดสุนคลองลัดพี)
43 คลีนิคเกษตร
44 เอสเจริญค้าปุ๋ย
45 ธีรนันการเกษตร
46 ดาวเรืองการเกษตร
47 ร้าน​ พี่ลี้​ มะขามโพรง
48 ร้านใหม่การเกษตร
49 รุ่งยืนยงเคมีเกษตร
50 วัฒนายางชุม
51 พิชิตการเกษตร
52 รุ่งเจริญเคมีเกษตร
53 เพชรศิริอนันต์
54 ตั้งเจริญ เกษตรภัณฑ์
55 อริยะพานิชย์(หนองนกไข่)
56 เกษตรนำสิน 3 (หลักหก)

 

ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราภาคตะวันออก

1 เกษตรพูนสิน
2 ธนาทรัพย์ มะขาม
3 บจก.ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
4 เขาสมิงการเกษตร
5 ร้านลุงโหนกพืชไร่
6 หิรัญเคมีเกษตร
7 จารึกการเกษตร
8 ธนาทรัพย์การเกษตร
9 ร้านรุ่งทวีทรัพย์เกษตรสะตอน
10 โลกเกษตร
11 แจ่มเจริญการเกษตร
12 เกษตรพืชสวน
13 กมลกิจเกษตร
14 ศรีทองการเกษตร
15 พฤกษาภัณฑ์
16 สามแยกเกษตร
17 ร้านโชคอนันต์ทรัพย์
18 บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จำกัด
19 บริษัทปริญอินเตอร์เทรด อะโกร จำกัด
20 มีสุขเกษตร

 

ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราภาคเหนือ

1 หจก.สี่แยกพาณิชย์
2 คมการเกษตร
3 หจก.ดีมีเทอร์ เคมิคอล
4 หจก.ไพบูลย์เคมีกิจ
5 บ้านเกษตร
6 ส.สหายเกษตร
7 ร้าน พ.เคมีเกษตร
8 หจก.ชัยมงคลเคมีเกษตร
9 ร้านแม่โจ้คลีนิกเกษตร
10 แม่ข่าเคมีเทค
11 ศ.สุธีรตา
12 ลิ้มศักดากลุเคมีเกษตร
13 ร้านอำนวยมิตรเกษตร
14 ร้านรุ่งเจริญ 2017
15 สมบูรณ์อะโกร
16 ทวีพรรณ
17 ทุ่งข้าวพวงมินิสโตร
18 ดอยหลวงการเกษตร 
19 ขวัญใจชาวเกษตร
20 เพาะรักการเกษตร 
21 เหรียญทองมิตรเกษตร 
22 จีรวรรณการเกษตร 
23 บ่อหลวงมิตรเกษตร
24 วาวีการเกษตร
25 ลีเกษตร 2017
26 ฟูกิจ
27 รมิดาการเกษตร
28 สองพี่น้องการเกษตร
29 สนิทพืชไร่ 
30 ชวลิตพานิชย์
31 ร้านสุรัตน์
32 มหาวันเกษตร
33 มิตรภาพเคมีเกษตร
34 โพธิ์งาม
35 มิตรเจริญการเกษตร
36 ไผ่ใหญ่เซ็นเตอร์
37 เอวาพานิช
38 สวนสมหมายการเกษตร
39 ป.เกษตร
40 นิภาพรการเกษตร
41 บ้านใหม่การเกษตร 
42 ประเสริฐการเกษตร

 

ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 รุ่งเรืองยางพารา
2 ฮงชัยรวมผล(เจริญชัย)
3 ธ.ธวัช
4 สินไทยรวมเกษตร
5 หจก.รุ่งเรืองกรุ๊ป 2002
6 พันธ์ทวีมอลล์
7 บริษัทไทยยงรับเบอร์จำกัด
8 ทิวากรการเกษตร
9 บ้านด่านการเกษตร
10 แซเซ้ง
11 แสงศิริเคมีเกษตร
12 บจก แสงสิริน้ำยืน เคมีเกษตร
13 เจริญพาณิชย์2
14 รุ่งอนันต์เ
15 โกดังพงศ์ศักดิ์
16 แสงศิริ วาริน
17 สบายดี333
18 รวมเกษตร

 

ร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราภาคใต้

1 แสงเพชรบ้านตรัง
2 สยามกสิกิจ
3 โชคดี9นำเกษตร
4 คลังปุ๋ยโมถ่าย
5 หมื่นพงศ์การเกษตร
6 ส.วิเศษ การเกษตร
7 ลุงด้วน
8 หนุมานการเกษตร
9 สมมาทการเกษตร
10 เกียรติธีระ 
11 แสงเพชรละแม
12 บริษัท แสงศิริเคมีเกษตร  จำกัด
13 เจ๊นุการเกษตร
14 เฮงฮวดการเกษตร
15 คลองแงะการเกษตร
16 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
17 สกต.เมืองตรัง
18 ร้านคุณนงเยาว์ งามจารุกิจ
19 จรัสศิลป์
20 เจริญศรีการค้า
21 ริสกีการค้า
22 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล
23 สินเกษตร4
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู
25 ไพศาลการเกษตร
26 นวกิจการเกษตร
27 ตรัง-มาเลเซีย อโกรเทค จำกัด
28 รัฐมนตรีการเกษตร
29 คลองหินการเกษตร
30 พรหมบุตรการเกษตร
31 นครการเกษตร
32 ก.ลูกชาวนาการเกษตร
33 พัทลุงนนทรีเกษตร สาขา ไสยวน
34 ต.เจริญเกษตรภัณฑ์
35 ร้านเกษตรกร
36 เกาะรุ้งเกษตรภัณฑ์
37 บุญเหลือการเกษตร
38 กรุงชิงนานาภัณฑ์
39 พิมลการเกษตร
40 ถุงทองกสิกิจ
41 ร้านจิมมี่การเกษตร​
42 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชัยบุรี จำกัด
43 เอ็นพีเคการเกษตร
44 เครือเตียวการเกษตร
45 ร้านทุ่งหวังพาณิชย์
46 พี่นุ้ย ไชยสมิท
47 ประสิทธิ์เคมีการเกษตร-สาขาลพบุรีราเมศวร์
48 ส.เกษตรพันธุ์
49 ร้านโกจ้อง-ควนเนียง
50 ทรัพย์อนันต์ฟาร์ม
51 เม้งเกษตรเคมีภัณฑ์
52 ชำนาญ9
53 ต.สองพี่น้องการเกษตร1
54 บนควนเกษตรำ
55 เอกสิน
56 รวงข้าวการเกษตร
57 บ้านเกษตรนาทวี
58 นายการเกษตร
59 ธ.เคมีภัณฑ์

 

รวมภาพร้านตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาราที่เข้าร่วมการประกวด