มิถุนายน 05, 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฟาร์มแคร์

ได้เวลารับรางวัล! ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรม #ท้าให้ลอง #ฟาร์มแคร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 บนเพจเฟซบุ๊กฟาร์มแคร์ 

ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลได้ที่ Inbox : Facebook ฟาร์มแคร์ - Farmcare ภายในเดือนมิถุนายน นี้เท่านั้น (หมดเขตยืนยัน 30 มิถุนายน 2567) 

https://www.facebook.com/yarafarmcare.official

ลำดับ

ชื่อ Facebook

ด่านที่ 1เสื้อแขนยาวฟาร์มแคร์

ด่าน2กระเป๋าผ้าฟาร์มแคร์ อย่างดี

ด่าน3หมวกกันแดด 360 องศา อย่างดี

ด่าน 4เสื้อแขนยาวฟาร์มแคร์

1

Saifon Petchnin

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

2

สุกัญญา จิ๋วอยู่

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

3

Chonlatip Buakhao

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

4

ธนภร มังกรวงค์

สำเร็จ

   

สำเร็จ

5

บุษบา คําคูณ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

6

Punnapha Khamkat

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

7

Supawoot Jonhomhow

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

8

อิ้ววว วิ้ววววว

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

9

Long Lee

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

10

Noi Bandang

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

11

พอร์ตตี้ อ้วน

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

12

Suwan Chantasan

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

13

Ture Teeranan

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

14

Aman Love Man

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

15

Jakree Suk-auan

สำเร็จ

   

สำเร็จ

16

เสริฐ โจ่

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

17

วันทนา สุทธิการ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

18

Yuvatidaon Kerdkaikaew

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

19

สมภาร ต้นจันดี

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

20

รอซีย๊ะ ดอเลาะ

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

21

Sunee Kamdee

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

22

Prajam Phetrung

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

23

เปี๊ยก อาษาเสนา

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

24

คุณดาว พงษ์พานิช

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

25

AumAim Nitchaphan

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

26

Natthanand Siripornpreecha

สำเร็จ

 

สำเร็จ

 

27

Sornram Thathong

สำเร็จ

     

28

วิภา จินดาหลวง

สำเร็จ

สำเร็จ

   

29

Duke Dukedig

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

30

Wut Wuttichai

สำเร็จ

     

31

Sujitra Su

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

32

นายเธา เด็น

สำเร็จ

   

สำเร็จ

33

Rutter Sunirun

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

34

ม่อน ดอย

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

35

Paibool Hitavanich

สำเร็จ

     

36

จตุรงค์ หมั่นทวี

สำเร็จ

     

37

ราตรี จอนหอมเฮ้า

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

38

ฟิล์ม จ๋า

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

39

Tanadul Pengmeesri

     

สำเร็จ

40

ปัทมา แจ่มนิยม

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

41

Maneerat Malayamal

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

42

Werasak Hongmang

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

43

Fon Fon

สำเร็จ

สำเร็จ

   

44

ยาย ของน้องวุ้นเส้น

     

สำเร็จ

45

Wirot Thongpradap

     

สำเร็จ

46

ดล คนสู้ชีวิต

     

สำเร็จ

47

วาสนา กุลมาตย์

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

48

Ittichai Yanti

สำเร็จ

     

49

Tom MY

สำเร็จ

     

50

Khunasalit Chayophatham

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

51

จิรานุช รงศิริกุล

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

52

Matong Pissamai

สำเร็จ

     

53

Varinton Chollachartapivit

สำเร็จ

     

54

Woradej Bunyarittiphan

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

55

Chehaning Cheloh

สำเร็จ

     

56

Umee Binchamat

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

57

Pim Nilrat

สำเร็จ

 

สำเร็จ

 

58

Masitoh Doloh

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

59

Wuttichai Pomfun Aun

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

60

นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

61

Sarawut Yamal

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

62

Meena Valennadda

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

63

Jutharat Sienun

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

64

Wasan Malaphant

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

65

Kann Kanyaphak

สำเร็จ

 

สำเร็จ

 

66

Busaba Lek

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

67

Surin Doungdok

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

68

Sanong Thungwong

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

69

Manassaveewan Jamnongmee

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

70

Pranaiya Srimarit

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

71

ไม่เกิด บนกองเงิน

สำเร็จ

 

สำเร็จ

 

72

ครรชิต ธนชัมพูนทกูล

สำเร็จ

สำเร็จ

 

สำเร็จ

73

Siri Nitcha Nun Jundee

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

74

Chamnan Nukchanong

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

75

APICHA TOTAN

สำเร็จ

     

76

Naruepon Wattana

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

77

แสงเดือน ปู่กะ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

78

ชนิดา บุษบาจรูญ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

79

ซาวานี เเซะ

สำเร็จ

สำเร็จ

 

สำเร็จ

80

ประทิน มั่นทับ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

81

Apc Tte

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

82

นคร ปู่ก่ำ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

83

Somporn Ple

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

84

ธรารัตน์ ลอกไธสง

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

85

Yaya Jiraya

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

86

ImIm Kunagad

สำเร็จ

     

87

Abs Def

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

88

Api Tan

สำเร็จ

 

สำเร็จ

สำเร็จ

89

Udom Prasan

สำเร็จ

 

สำเร็จ

 

90

Busaba Tanthanawat

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

91

Gift Sawitree Chaipaitoon

 

สำเร็จ

   

92

หวาน หวาน

 

สำเร็จ

   

93

Toto TW

 

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

94

Matchi Penrat

 

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

95

Win Diesel

 

สำเร็จ

สำเร็จ

สำเร็จ

96

Woranut Rumruy

   

สำเร็จ

 

97

ก้องภพ เกิดไก่แก้ว

   

สำเร็จ

 

98

วชิระ วิชัยดิษฐ

   

สำเร็จ

 

99

Mayura Apa

   

สำเร็จ

สำเร็จ

100

Parn Thongmeyai

   

สำเร็จ

 

101

ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์

   

สำเร็จ

สำเร็จ

102

นุ้ย พิดโลก.

   

สำเร็จ

สำเร็จ

103

Roen Chamao

     

สำเร็จ

104

Boonchit Boonchit

     

สำเร็จ

105

วี วันพระ

     

สำเร็จ

106

ประมวล คำสิงห์

     

สำเร็จ