เมษายน 04, 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฟาร์มแคร์

ได้เวลารับรางวัล! ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรม #ท้าให้ลอง #ฟาร์มแคร์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 บน เพจเฟซบุ๊กฟาร์มแคร์ 

ฟาร์มแคร์แจกใหญ่แจกจริง! อย่าลืมติดตามกิจกรรมนี้ต่อในเดือนเมษายน ทุกวันจันทร์ เล่นได้ตลอดเดือน

ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลได้ที่ Inbox Facebook ฟาร์มแคร์ - Farmcare https://www.facebook.com/yarafarmcare.official

 

          

ลำดับ ชื่อ Facebook ด่าน 1
รับพัดฟาร์มแคร์
ด่าน 2
รับเสื้อฟาร์มแคร์
ด่าน 3
รับกระเป๋าผ้าฟาร์มแคร์
ด่าน 4
รับเสื้อฟาร์มแคร์
1 Naruepon Wattana สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
2 Toto TW สำเร็จ สำเร็จ    
3 ธีรารัตน์ ทาแกง สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
4 Abs Def สำเร็จ สำเร็จ   สำเร็จ
5 วันทนา สุทธิการ สำเร็จ สำเร็จ   สำเร็จ
6 ประมวล คำสิงห์ สำเร็จ      
7 Api Tan สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
8 Apc Tte สำเร็จ สำเร็จ   สำเร็จ
9 Busaba Tanthanawat สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
10 ราชสีห์ ล่าเหยื่อ. ล่าจนกว่าจะได้ สำเร็จ      
11 Supawoot Jonhomhow สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
12 Cinta Suci สำเร็จ สำเร็จ    
13 Sujitra Su สำเร็จ     สำเร็จ
14 ครรชิต ธนชัมพูนทกูล สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
15 Chamnan Nukchanong สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
16 ทำได้ ถ้าใจสั่ง        
17 Suwan Chantasan สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
18 Piyanuch Homasvin สำเร็จ สำเร็จ   สำเร็จ
19 Woradej Bunyarittiphan สำเร็จ     สำเร็จ
20 Sarawut Yamal สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
21 Manassaveewan Jamnongmee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
22 Long Lee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
23 Maneerat Malayamal สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
24 Farm Phuyah       สำเร็จ
25 วีรัตน์ อู่สุวรรณทิม สำเร็จ      
26 Tuk-ta Juthajit สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
27 Pim Nilrat สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
28 Akuzahran สำเร็จ      
29 Forward Hapfully สำเร็จ      
30 จุฑาจิตต์ ช่องนนทรีย์ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
31 Busaba Lek สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
32 ปัทมา แจ่มนิยม สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
33 พอร์ตตี้ อ้วน สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
34 Saifon Petchnin สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
35 สมภาร ต้นจันดี สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
36 Khunasalit Chayophatham สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
37 คอดีเยาะ อาแด สำเร็จ      
38 Pop Phonnapha สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
39 Aman Love Man สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
40 ธรารัตน์ ลอกไธสง สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
41 Saemee Hantae สำเร็จ สำเร็จ    
42 สูไฮมี เจะดาโซ สำเร็จ สำเร็จ    
43 Chalee Vlog สำเร็จ สำเร็จ    
44 Kindamin Putra สำเร็จ สำเร็จ    
45 Ahaima Clascis สำเร็จ สำเร็จ    
46 Pang Kopee สำเร็จ สำเร็จ    
47 มะรอวี การี สำเร็จ สำเร็จ    
48 Chawing Tabink สำเร็จ สำเร็จ    
49 Mahdee Turam สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
50 นายมิง ช่างไฟ สำเร็จ สำเร็จ    
51 Salem Aldosaree สำเร็จ สำเร็จ    
52 Tomee Sandae สำเร็จ สำเร็จ    
53 Boback Cinken สำเร็จ สำเร็จ    
54 Farkorn Palas สำเร็จ สำเร็จ    
55 BiBah Filano สำเร็จ      
56 Anwar Sakifad สำเร็จ สำเร็จ    
57 Azeen Arismee สำเร็จ สำเร็จ    
58 Hakeem Sonid สำเร็จ สำเร็จ    
59 Koyree Swt สำเร็จ สำเร็จ    
60 Meenni Pokki สำเร็จ สำเร็จ    
61 สี่ชมพู นาชง สำเร็จ      
62 Nonmad Karanti สำเร็จ สำเร็จ    
63 Hafim Danurli สำเร็จ สำเร็จ    
64 Saiburi Raman สำเร็จ สำเร็จ    
65 Saae Yufri สำเร็จ สำเร็จ    
66 Kisah Cinta Kita สำเร็จ สำเร็จ    
67 Mano Papal สำเร็จ สำเร็จ    
68 Baemad Dalo สำเร็จ สำเร็จ    
69 เปี๊ยก อาษาเสนา สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
70 Duke Dukedig สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
71 Parn Thongmeyai สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
72 Wut Wuttichai   สำเร็จ สำเร็จ  
73 ก้องภพ เกิดไก่แก้ว สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
74 Sanong Thungwong สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
75 Umee Binchamat สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
76 Bussaya Wiwatroongreungdee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
77 Jutharat Sienun สำเร็จ สำเร็จ   สำเร็จ
78 Sunee Kamdee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
79 วิภา จินดาหลวง   สำเร็จ   สำเร็จ
80 Werasak Hongmang   สำเร็จ    
81 Sornram Thathong   สำเร็จ สำเร็จ  
82 Natthanand Siripornpreecha   สำเร็จ    
83 Punnapha Khamkat สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
84 AumAim Nitchaphan สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
85 อิ้ววว วิ้ววววว สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
86 บุษบา คําคูณ   สำเร็จ    
87 Yuvatidaon Kerdkaikaew   สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
88 Rutter Sunirun สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
89 อัง สวนน้อยหน่าอิสราเอล สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
90 Kittikon KN     สำเร็จ สำเร็จ
91 Masitoh Doloh สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
92 แสงเดือน ปู่กะ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
93 ม่อน ดอย สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
94 ธิรพงค์ กาย ไชยคุณ สำเร็จ      
95 Xyu Hmoob Nkauj สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
96 Ake Ponchart   สำเร็จ สำเร็จ  
97 Lai Chongwilaikasem   สำเร็จ    
98 Mod Sittidech   สำเร็จ    
99 Songchai Kusarum   สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
100 คุณดาว พงษ์พานิช       สำเร็จ
101 Wuttichai Pomfun Aun       สำเร็จ
102 Watcharee Phongsawat       สำเร็จ
103 Siri Nitcha Nun Jundee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
104 Prajam Phetrung       สำเร็จ
105 เสริฐ โจ่ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
106 นายเธา เด็น สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
107 นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล       สำเร็จ
108 ราตรี จอนหอมเฮ้า สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
109 Varinton Chollachartapivit       สำเร็จ