พฤษภาคม 07, 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฟาร์มแคร์

ได้เวลารับรางวัล! ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรม #ท้าให้ลอง #ฟาร์มแคร์ ประจำเดือนเมษายน 2567 บน เพจเฟซบุ๊กฟาร์มแคร์ 

ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลได้ที่ Inbox : Facebook ฟาร์มแคร์ - Farmcare ภายในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น (หมดเขตยืนยัน 31 พฤษภาคม 2567)

https://www.facebook.com/yarafarmcare.official

 

ลำดับ ชื่อ Facebook ด่านที่ 1
เสื้อแขนยาวฟาร์มแคร์
ด่านที่ 2
กระเป๋าผ้าฟาร์มแคร์
ด่านที่ 3
หมวกกันแดด 360 องศา อย่างดี
ด่านที่ 4
สมุดแพลนเนอร์
(รางวัลสำรอง พัดฟาร์มแคร์)
1 Sarawut Yamal สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
2 รอซีย๊ะ ดอเลาะ  สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
3 Sanong Thungwong สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
4 Masitoh Doloh สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
5 พอร์ตตี้ อ้วน สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
6 Khunasalit Chayophatham สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
7 ซาวานี เเซะ  สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
8 อรุณ กล้าหาญ  สำเร็จ      
9 Sunee Kamdee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
10 Busaba Lek สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
11 Tuk-ta Juthajit สำเร็จ      
12 Duke Dukedig สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
13 จุฑาจิตต์ ช่องนนทรีย์ สำเร็จ      
14 Supawoot Jonhomhow  สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
15 Aman Love Man สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
16 Long Lee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
17 Chamnan Nukchanong สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
18 เสริฐ โจ่ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
19 Maneerat Malayamal สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
20 Duangporn Jantraprasert สำเร็จ      
21 Pim Nilrat สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
22 Api Tan สำเร็จ   สำเร็จ สำเร็จ
23 สมภาร ต้นจันดี สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
24 ธนภร มังกรวงค์  สำเร็จ      
25 APICHA TOTAN สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
26 Abs Def สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
27 อิ้ววว วิ้ววววว สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
28 Naruepon Wattana สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
29 Udomrat Thienthong สำเร็จ   สำเร็จ  
30 ม่อน ดอย สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
31 ปัทมา แจ่มนิยม  สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
32 วันทนา สุทธิการ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
33 Apc Tte สำเร็จ   สำเร็จ  
34 Jutharat Sienun สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
35 Busaba Tanthanawat สำเร็จ   สำเร็จ  
36 Suwan Chantasan สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
37 ประทิน มั่นทับ สำเร็จ      
38 Chonlatip Buakhao สำเร็จ   สำเร็จ  
39 Pimjai Sontang สำเร็จ     สำเร็จ
40 Kroranich Lasa  สำเร็จ      
41 ก้องภพ เกิดไก่แก้ว สำเร็จ   สำเร็จ  
42 Ture Teeranan สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
43 Sujitra Su สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
44 Punnapha Khamkat สำเร็จ   สำเร็จ สำเร็จ
45 Manassaveewan Jamnongmee สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
46 นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
47 Siri Nitcha Nun Jundee  สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
48 จิรานุช รงศิริกุล สำเร็จ   สำเร็จ  
49 Win Diesel สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
50 Udom Prasan สำเร็จ      
51 Mayura Apa สำเร็จ      
52 Prajam Phetrung สำเร็จ   สำเร็จ สำเร็จ
53 Umee Binchamat สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
54 Saifon Petchnin   สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
55 เปี๊ยก อาษาเสนา สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
56 ธรารัตน์ ลอกไธสง สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
57 แสงเดือน ปู่กะ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
58 Yuvatidaon Kerdkaikaew     สำเร็จ สำเร็จ
59 Woradej Bunyarittiphan     สำเร็จ  
60 Vid Phakdeerat     สำเร็จ  
61 Piyabut Boonchi     สำเร็จ  
62 ราตรี จอนหอมเฮ้า สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
63 นุ้ย พิดโลก.     สำเร็จ  
64 Pop Phonnapha   สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
65 คุณดาว พงษ์พานิช สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
66 บุษบา คําคูณ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
67 นายเธา เด็น สำเร็จ   สำเร็จ สำเร็จ
68 วาสนา กุลมาตย์ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
69 วี วันพระ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
70 Natthanand Siripornpreecha      สำเร็จ สำเร็จ
71 Parn Thongmeyai สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
72 ครรชิต ธนชัมพูนทกูล สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
73 AumAim Nitchaphan สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ  
74 บุญธรรม เกตุเหล็ก       สำเร็จ
75 Sornram Thathong       สำเร็จ
76 Wut Wuttichai       สำเร็จ
77 Taworn Janta       สำเร็จ