มิถุนายน 13, 2567

กิจกรรมยาราฟิลด์เดย์ในทุเรียน จ.จันทบุรี

durian field day
durian field day

ยารา นำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู สู่การเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร ในงาน “ยาราฟิลด์เดย์” จ.จันทบุรี

 

ยารา ประเทศไทย ได้จัดงาน “ยาราฟิลด์เดย์” ขึ้น ณ สวนทุเรียนของ คุณศรัณยา กิจพิบูลณ์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ขับเคลื่อนการเกษตรสู่ความยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู ซึ่งเป็นวิธีการปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งยาราเองนำเสนอ ปุ๋ยระบบน้ำ นวัตกรรมใหม่จากยารา ที่สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพทางการผลิต สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร พร้อมกับสร้างผลกระทบที่ดีต่อธรรมชาติ ด้วยการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด อย่างเช่น น้ำ ผ่านการทดลองและเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวเองภายใต้แคมเปญ “ท้าให้ลอง” เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นของยารา ที่ต้องการสร้างอนาคตระบบอาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงปกป้องธรรมชาติ ผ่านกระบวนการต่างๆ เราทุ่มเทความพยายามที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีทั้งสามด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู และพัฒนาความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร ผ่านทางกิจกรรม “ยาราฟิลด์เดย์” เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้ในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ส่งผลดีต่อธรรมชาติ เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของเกษตรกรรมฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการทำเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อาธิเช่น การเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังสามารถส่งต่อความรู้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

durian field day

 

ภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้ความรู้และสาธิตแก่เกษตรกร นำทีมโดยนักวิชาการจากยารา คุณปริญญา พันธัง คุณนวรัตน์ เวชวิฐาน และคุณเสกสรร เอกจิตร ที่มาให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่การจัดการพื้นที่ปลูก การหาระยะปลูกที่พอเหมาะ รวมถึงความรู้เรื่องอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมของการปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเกษตรกรทุเรียนในการใช้วางแผนตั้งแต่เริ่มปลูก อีกทั้งยังมีเรื่องการบำรุงทุเรียน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดส่งออก ที่มีความต้องการและกำลังซื้อสูง รวมทั้งเทคนิคที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะความสำคัญของการใช้ปุ๋ยระบบน้ำ ที่เป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ให้สารอาหารแก่ต้นทุเรียนได้อย่างตรงจุด ไม่เสียเปล่า และยังช่วยประหยัดน้ำในการรดอีกด้วย การใช้ปุ่ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง และการวางระบบการจัดการน้ำที่ดีจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรสวนทุเรียน สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

 

durian field day

 

และในปีนี้ ยาราได้เปิดตัว “ยาราเรก้า” ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ง่าย คุ้มค่า และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ท้าให้ลอง” ซึ่งเป็นแคมเปญหลักในการกระตุ้นให้เกษตรกร กล้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและความสุขของเกษตรกรทุกคน แคมเปญนี้ยังกระตุ้นเกษตรกรให้คำนึงถึงสิ่งที่พวกเขาทำให้มากขึ้น แค่เปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่ ก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกของเราได้

ยาราเรก้า นวัตกรรมใหม่จากยารา ปุ๋ย 2 ระบบ หว่านดินก็ได้ ละลายน้ำก็ดี ใช้น้ำน้อยกว่า และมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด ยาราเรก้าใช้งานง่าย ใช้ได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะกับต้นทุเรียน ที่สามารถใช้ยาราเรก้าได้ตั้งแต่

  1. ช่วงพัฒนาลำต้น ให้ทุเรียนเล็กโตดี ยอดสวย ใบใหญ่สมบูรณ์ 
  2. ช่วงพัฒนาผลิต ช่วยให้ทุเรียนทรงสวย พูเต็ม ลูกใหญ่ ได้คุณภาพ น้ำหนักดี
  3. ช่วงฟื้นต้นทุเรียนใหญ่ ช่วยให้ใบเข้าสีเร็ว ใบใหญ่ ใบสวยเตรียมพร้อมทำดอก

 

durian field day

 

นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำแอปยาราฟาร์มแคร์ ซึ่งแอฟยาราฟาร์มแคร์เป็นเครื่องมือสำหรับเกษตรกรอย่างแท้จริง มีคำแนะนำการทำการเกษตรที่ครอบคลุมและหลากหลาย สามารถดูคำแนะนำการใส่ธาตุอาหารของพืชมากกว่า 10 ชนิด รวมทั้งทุเรียน มีระบบพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ สามารถดูสภาพฝนฟ้า อากาศ และความชื้น ล่วงหน้าได้กว่า 14 วัน และที่สำคัญ มีระบบสั่งจองปุ๋ยออนไลน์ได้ง่ายๆ พร้อมมีส่วนลดทุกกระสอบ งานนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ได้ทั้งความรู้ ได้เห็นแปลงทดลอง และแรงบันดาลใจในการนำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูมาใช้เพื่อความยั่งยืน ตามความมุ่งมั่นของยาราในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อลดมลภาวะ ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู และสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ