ยาราวีร่า 46-0-0 (เม็ดใส)

ยาราวีร่า 46-0-0 (เม็ดใส)

ยาราวีร่าคือปุ๋ย ที่มีไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 46 โดยน้ำหนัก เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานที่สำคัญที่สุด สูตรของยาราวีร่าคือ 46-0-0 เนื่องจากมีสัดส่วนไนโตรเจนสูงที่สุด จึงใช้เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ยาราวีร่า 46-0-0 ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชมีลำต้นยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสีเขียวเข้ม น้ำหนักดี ด้วยกระบวนการผลิต ยาราวีร่าแบบเม็ดใส มีความบริสุทธิ์ สีเม็ด ขนาดและความสม่ำเสมอสูง นิยมในผัก ยาสูบ หรือพืชอื่นๆที่มีมูลค่าสูง
กะหล่ำปลี

ช่วยให้ใบอ่อน และ รากเจริญเติบโตได้ดี ใช้อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ที่รองพื้น หรือ 14 วัน หลังพืชงอก อย่างน้อย 2 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน

ผักกาดหอม

ยาราวีร่า เม็ดใส เป็นยูเรียคุณภาพสูง ละลายไว เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนที่มักจะใช้ในผักกินใบ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของใบยิ่งขึ้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

กะหล่ำปลี

ช่วยให้ใบอ่อน และ รากเจริญเติบโตได้ดี ใช้อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ที่รองพื้น หรือ 14 วัน หลังพืชงอก อย่างน้อย 2 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน

ผักกาดหอม

ยาราวีร่า เม็ดใส เป็นยูเรียคุณภาพสูง ละลายไว เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนที่มักจะใช้ในผักกินใบ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของใบยิ่งขึ้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ