ยาราเทร่า คริสต้า เค พลัส

ยาราเทร่า คริสต้า เค พลัส

เป็นปุ๋ยระบบน้ำโพแทสเซียมไนเตรตผลึกขนาดเล็ก ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 100% ไม่มีตะกอน คริสต้า เค เหมาะกับการประยุกต์ใช้กับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำต่างๆ เช่น ระบบน้ำหยด,สปริงเกอร์, บิ๊กกันและฉีดพ่นทางใบ

ประกอบด้วยไนเตรตไนโตรเจน : • พืชสามารถดูดกินได้ทันที รวดเร็วและตอบสนองการเจริญของพืชทันที • ไม่สูญเสียโดยการระเหิดหรือถูกดูดซับจากอนุภาคดิน • เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนตามที่พืชต้องการ • เพิ่มการดูดกินธาตุประจุบวก เช่นโพแทสเซียม, แคลเซียมและแมกนีเซียม เป็นต้น

ประโยชน์ของโพแทสเซียม : เพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืชให้ดีขึ้นส่งเสริมให้ผลผลิตของพืชมี รูปร่าง, สีและความหวานที่ดี

ควบคุมการคายน้ำของพืชในสภาวะอากาศร้อนหรือเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น และความเครียดได้

อัตราส่วน N:K ต่ำ โดยคริสต้า เค มีอัตราส่วน N:K เท่ากับ 1:3 ซึ่งเหมาะที่จะใช้ในการดึงดอกและพัฒนา ผลของพืช

การผสมปุ๋ย : คริสต้า เค สามารถผสมกับปุ๋ยระบบน้ำทุกชนิด

ความบริสุทธิ์สูง : คริสต้า เค ไม่มีคลอรีน, โซเดียมและการปนเปื้อนโลหะหนัก