การยกและเคลื่อนย้ายกระสอบด้วยมือ

วิธีการที่ในการยกและเคลื่อนย้ายกระสอบด้วยมือ

  • การป้องกันร่างกายของคุณเมื่อสัมผัสกับปุ๋ยเคมี เป็นสิ่งที่ควรทำเสมอไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกจัดว่าเป็นอันตรายหรือไม่ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาโดยตรง อ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
  • อย่ายกกระสอบที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่เคยยก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
  • ขณะกำลังยกกระสอบขึ้น ต้องทำหลังให้ตรงและตั้งศีรษะขึ้น
  • ให้กระสอบอยู่ใกล้กับร่างกายและเอวมากที่สุด อย่างอหลัง อย่าบิดตัวหรือเอนตัวขณะยก
  • วางกระสอบลงกับพื้นก่อน แล้วค่อยขยับกระสอบเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ

วิธีการที่ในการยกและเคลื่อนย้ายกระสอบด้วยมือ

การยกและเคลื่อนย้ายกระสอบด้วยมือ

  • การป้องกันร่างกายของคุณเมื่อสัมผัสกับปุ๋ยเคมี เป็นสิ่งที่ควรทำเสมอไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกจัดว่าเป็นอันตรายหรือไม่ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาโดยตรง อ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
  • อย่ายกกระสอบที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่เคยยก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
  • ขณะกำลังยกกระสอบขึ้น ต้องทำหลังให้ตรงและตั้งศีรษะขึ้น
  • ให้กระสอบอยู่ใกล้กับร่างกายและเอวมากที่สุด อย่างอหลัง อย่าบิดตัวหรือเอนตัวขณะยก
  • วางกระสอบลงกับพื้นก่อน แล้วค่อยขยับกระสอบเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ