เฮงฮวด สู่การเป็นผู้นำในตลาดการเกษตรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 

henghuad owner
ร้านค้าช่วงยารา: คุณกวินวรรณ ธีรโรจนวงศ์ จากร้านเฮงฮวดเกษตรภัณฑ์ พร้อมทีมงาม

"ยาราโบเดกา มีประโยชน์โดยตรงต่อลูกค้า (เกษตรกร) ที่จะได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแบรนด์ยาราจากเฮงฮวด ผ่านช่องทางออนไลน์"

 

ชื่อร้านค้า : บจก. เฮงฮวดเกษตรภัณฑ์

ประเภท : ตัวแทนจำหน่ายของยารา (ยี่ปั๊ว)

สถานที่ : จ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ยาราโบเดกา ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อร้านเฮงฮวด เนื่องจากเกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อซื้อสินค้ายารากับร้านเฮงฮวด

เฮงฮวด เป็นร้านค้ายาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำธุรกิจการเกษตรมากว่า 4 ทศวรรษ และได้รับมรดกธุรกิจตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ รุ่นคุณพ่อ และปัจจุบันมาถึง คุณกวินวรรณ ธีรโรจนวงศ์  (กิ๊ฟ) ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 เฮงฮวดมีสินค้าหลักคือปุ๋ยและอุปกรณ์การเกษตร และยังรับซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำมาขายต่อให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ท่อน้ำทุเรียน ยาชีวภาพ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนปาล์มและทุเรียน 

กลยุทธ์การเติบโตในยุคดิจิทัล และความท้าทายของเฮงฮวด

ด้านกลยุทธ์ในการเติบโต เฮงฮวดมีแผนที่จะใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่มากขึ้น โดยใช้เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับร้าน สินค้า และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจและส่งเสริมการขาย เฮงฮวดอยากจะครอบคลุมฐานลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้น นอกจากนี้เฮงฮวดมีแผนที่จะประสานงานกับร้านค้าที่เป็นคู่ค้ามากขึ้นอีกด้วย และเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด เฮงฮวดยังมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลายมาวางจำหน่าย

หนึ่งความท้าทายของเฮงฮวดคือ การจัดการสินค้าคงคลัง ตั้งแต่สมัยรุ่นบุกเบิก สินค้าคงคลังไว้ล่วงหน้า แต่ปัจจุบันเฮงฮวดพยายามจัดการระบบสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JIT) ให้มากที่สุด โดยมีการนำข้อมูลที่มีมาใช้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้เฮงฮวดสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าในอดีต

อีกหนึ่งความท้าทายหลักที่เฮงฮวดมีมาตลอดคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดการเกษตร เฮงฮวดต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่สูง ความผันผวนของราคาปุ๋ย และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ ทางเฮงฮวดได้มีธุรกิจการเกษตร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตลาดการเกษตรในยุคดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ยาราโบเดกา

มากไปกว่านั้นในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นทุกวัน มีผลโดยตรงถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตร  ขณะที่ตลาดกำลังเติบโต นอกจากแพลตฟอร์มจะให้สิทธิประโยชน์จากส่วนลดและโปรโมชั่นแก่เกษตรกรแล้ว ยาราโบเดกา ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถค้นหาสินค้ายารา เช็กราคา และหาร้านค้าอื่นๆที่ขายสินค้ายาราที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้อีกด้วย

เฮงฮวดเริ่มใช้ ยาราโบเดกา ตั้งแต่ต้นปี 2566 เกษตรกรหลายคนได้มีโอกาสเข้ามาทดลองใช้งานและกล่าวว่ารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากกับส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อสินค้ายาราผ่าน ยาราโบเดกา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรที่ซื้อสินค้า

เฮงฮวดได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดการเกษตรด้วยปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงทุกขั้นตอนของการบริการ และการนำเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มอย่างเช่น ยาราโบเดกา เข้ามาใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ต่อสินค้าและบริการที่เฮงฮวดได้จัดจำหน่าย

 

heng huad app
คุณกวินวรรณ ธีรโรจนวงศ์ จากร้านเฮงฮวดเกษตรภัณฑ์ โชว์หน้าจอยาราโบเดกาที่ทางร้านใช้งาน

  “เราอยากให้ลูกค้ารู้จักและสามารถเข้าถึงมากขึ้น ตอนนี้เกษตรกรไม่ค่อยรู้จักแพลตฟอร์มซักเท่าไหร่ ซึ่งทางร้านก็คอยโปรโมตอยู่เรื่อยๆ เพื่อผลประโยชน์กับลูกค้าโดยตรง”

ยาราช่วยธุรกิจเกษตรของคุณได้

ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายที่ 02-261-3242 ต่อ 114