คุณเรวดี นิ่มน้อย

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จังหวัดมหาสารคาม

 


จากปัญหาราคาข้าวตกต่ําลง จึงต้องมองหาทางเลือกเพื่อความอยู่รอด คุณเรวดี นิ่มน้อย หรือ เจ็เร เดิมมีอาชีพเป็นชาวนา แต่ด้วยผลกระทบจากข้าว ราคาตก ซึ่งขายได้ไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท เจ็เรจึงผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร ปลูกแตงโม บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในจังหวัดมหาสารคาม นับเป็นพืชที่สร้างรายได้หลัก ปลูกเพียงแค่ 4 รอบต่อปี สามารถเก็บขายสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท

แตงโม

ปลูกแตงโมอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี

เจ็เรเลือกปลูกแตงโมพันธุ์ซอนญ่า เมญ่า และแตงโมไร้เมล็ดเป็น 3 สายพันธุ์หลัก เชิงการค้า เพราะปลูกง่าย ให้ผลผลิตสูง ทํากําไรได้มากและเป็นที่ต้องการ ของตลาด เจ็เรแนะนําวิธีการปลูกแตงโมคุณภาพให้ได้ผลผลิต “ลูกใหญ่ เนื้อแน่น สีแดง ไส้ไม่ล้ม” ดังนี้
1. สภาพพื้นดินต้องมีความเหมาะสม
2. มีแหล่งน้ํา อย่างเพียงพอ
3. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และเลือกใช้ให้ถูกช่วงเวลาตามที่พืชต้องการ

แตงโม
แตงโม

เทคนิคสําคัญคือ การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธี เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดิน เจ็เร จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผสมกับปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16 รองพื้น ใส่ไร่ละ 1 กระสอบ ให้น้ําด้วยระบบน้ําหยด คลุมแปลงด้วยผ้าพลาสติก จากนั้นนําต้นกล้าแตงโม ที่เพาะไว้ลงปลูก ข้อสังเกตคือ เมื่อต้นกล้ายาวประมาณ 1 คืบ ให้ตัดใบออกเหลือเพียง 4 ใบที่สมบูรณ์ที่สุด รดน้ําวันละ 1 ครั้งในช่วงเช้า หลังจากนั้นอีก 7 วัน จึงเริ่มใส่ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16 ปริมาณ 1 กํามือต่อต้น ใส่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับใส่ฮิวมัสผสมเข้าไปเพื่อไม่ให้ดินแน่น

เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ต้นแตงโมจะเริ่มแตกเถา ให้สังเกตดูว่า ถ้าเถาไหน ไม่สมบูรณ์หรือแตกเถามากเกินไป ให้ตัดทิ้ง เหลือไว้ไม่เกิน 3-4 เถา เพื่อไม่ให้ เลื้อยทับและซ้อนกันจนหนาแน่น ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต เมื่อแตงโม มีอายุครบ 30-50 วัน เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยารามีร่า 14-14-21 เพื่อบํารุงผล ให้มีขนาดใหญ่ เนื้อแน่น รสชาติหวาน

การบํารุงและดูแลในด้านอื่น ๆ เช่น เรื่องน้ํา ควรให้อย่างสม่ําเสมอ แต่อย่าให้แฉะจนเกินไป เมื่อแตงโมอายุได้8-30 วัน ควรให้น้ําทุกวัน วันละครั้ง ในช่วงเช้า เมื่อแตงโมติดผลเป็นลูกเล็ก ๆ และลูกเริ่มจะ เปลี่ยนสี การรดน้ําก็เพิ่มปริมาณขึ้น ให้ทั้งเช้าและเย็น

ไว้ใจปุ๋ยยารา เพราะมั่นใจ ในคุณภาพ

เจ็เรเลือกใช้ปุ๋ยยารามานานกว่า 5 ปี เพราะ ได้ผลลัพธ์ที่เห็นผลอย่างชัดเจนในเรื่องคุณภาพ คือ
1. ให้ผลผลิตดี เนื้อแน่น ไส้ไม่ล้ม รสชาติหวานกรอบ
2. คุ้มค่าเกินราคา ได้ผลผลิต 100 กว่าตันต่อปี แม้จะได้แตงโมปริมาณมากขนาดนี้ แต่ยังไม่พอ จําหน่าย ด้วยคุณภาพที่ดีจึงเป็นที่ต้องการของตลาด

เจ็เร กล่าวว่า แตงโมที่ปลูกนี้ให้ผลผลิตไม่ต่ํากว่า 5 ตันต่อไร่ และได้คุณภาพทุกลูก เนื้อแน่นสีแดง ไส้ไม่ล้ม เปลือกสีเขียวขึ้นมัน น้ําหนักเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 5-6 กิโลกรัมต่อลูก เฉลี่ยได้รายได้ไร่ละ 30,000 บาท เมื่อคํานวณต้นทุนแล้วยังเหลือกําไรสูงถึงไร่ละ 20,000 บาท รายได้ จากการปลูกแตงโมนี้สามารถเลี้ยงครอบครัว ซื้อที่ดินและที่อยู่อาศัย พร้อมกับส่งลูกเรียนแพทย์และพยาบาลได้ แต่กว่าจะมีวันนี้ เจ็เรต้องผ่าน การลองผิดลองถูก สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยสร้างความผิดหวังให้ แต่กลับสร้าง รายได้ให้อย่างมหาศาล ก็คือการเลือกใช้ปุ๋ยยารานั่นเอง

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา