เสียงยืนยัน…จากเกษตรกรผู้ใช้จริง ใช้แล้วคุ้มค่า

โปรแกรมปุ๋ย “ยารา..สุดยอดข้าวโพด”

imageoasj.png

คุณรัศมี ศรีรักษ์ คุณสุดารัตน์ ศิริ และคุณอมร อยู่สุข เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งสามท่านเป็นเกษตรกรที่ได้ใช้โปรแกรมปุ๋ยยารา..สุดยอดข้าวโพด ซึ่งเป็นโปรแกรมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำคัญที่ข้าวโพดต้องการครบทุกช่วงอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตที่ได้มากขึ้น และกำไรที่มากกว่า

มั่นใจในคุณภาพ…ปุ๋ยยารา สุดยอดข้าวโพด

“ตั้งเริ่มต้นทดลองใช้ปุ๋ยยาราตามโปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ สำหรับสุดยอดข้าวโพด ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี แตกต่าง อย่างเห็นได้ชัดค่ะ เมล็ดใหญ่ ฝักใหญ่ น้ำหนักเยอะกว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ตันต่อไร่ เพิ่มเป็น 1.4 ตันต่อไร่ คุ้มค่า คุ้มราคา “

คุณรัศมี ศรีรักษ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 80 ไร่

“ก่อนหน้าที่จะมาใช้ปุ๋ยยารานั้น  ข้าวโพดที่เพาะปลูกจะได้ผลผลิตที่เป็นโรค น้ำหนัก และคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน หลังจากได้ใช้โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ สำหรับสุดยอดข้าวโพด ทดลองใช้แล้วได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ไม่มีโรค รากแข็งแรง ลำต้นสวย เขียวทน เขียวนาน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น”

คุณสุดารัตน์ ศิริ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 70 ไร่

“เมื่อก่อน ปลูกข้าวโพดแบบไม่ใส่ปุ๋ย หรือใส่ธาตุอาหารทางใบ ได้ผลผลิตที่จำนวน 300-400 กิโลกรัมต่อไร่  แต่หลังจากที่ได้ทดลองใช้ปุ๋ยยาราแล้ว ผลผลิตที่ได้ ข้าวโพดจะมีสีเขียวนาน ลำต้นแข็งแรง จำนวนผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 700-800 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อได้ผลผลิตที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นด้วย“

คุณอมร อยู่สุข เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 200 ไร่

blobid0.jpg

เทคนิคการปลูกข้าวโพดให้ได้ ผลผลิตสูงสุด เมล็ดใหญ่ เต็มฝัก น้ำหนักดี

maize

 

1.เริ่มจากช่วงแรกในการรองพื้น/หยอด

ใช้ยารามีร่า 23-8-8 อัตรา 50 กก. ต่อไร่ ช่วยการเจริญเติบของลำต้น และสะสมอาหารในเมล็ดเพื่อเติมธาตุอาหารสำคัญของข้าวโพด เสริมด้วยธาตุอาหารเสริมสำหรับฉีดพ่นทางใบ สูตรเข้มข้น ทรีอินวัน ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก อัตรา 80 ซีซี. ต่อไร่ ช่วยให้พืชสร้างปลายรากและยอด ตาดอกติดได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันอาการใบเหลืองลาย

2. ช่วงอายุ 21-28 วัน

ใช้ยาราวีร่า สูตร 46-0-0 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพื่อให้พืชมีลำต้นยาว ใบดกใหญ่ สีเขียวเข้ม

 

จากทดลอง...สู่การใช้จริง

หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรมปุ๋ยยารา…สุดยอดข้าวโพด คุณรัศมี ศรีรักษ์ ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ เปรียบเทียบน้ำหนัก จากจำนวนข้าวโพด 100 ฝัก

ปุ๋ยยารา

ปุ๋ยเปรียบเทียบ

น้ำหนัก 29 ก.ก.

น้ำหนัก 25 ก.ก.

ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก น้ำหนักดี

ฝักเล็ก เมล็ดลีบ น้ำหนักน้อย

blobid0.jpg