คุณคงศึก บัวบาน

เกษตรกรไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วคุณคงศึก บัวบาน (พี่แสง) เกษตรกรไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนกว่า 60 ไร่ ผสมผสานกับไร่มันอีก 60 ไร่ ที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อ 10 ปีที่แล้วพี่แสงเป็นแค่ลูกจ้างทำงานในไร่ รายได้แค่วันละ 300 บาท ทำและสะสมเงินเรื่อยๆ จนวันนึงเริ่มเช่าที่ในการทำเกษตรของตัวเอง เลยเริ่มจากการทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะมีทุนเดิมด้านการปลูก การเก็บเกี่ยว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ทำเงินดี ปีละ 2 ครั้ง จากการรับจ้างต่อยอดสู่การซื้อ เก็บเล็กผสมน้อย ทำให้มีทุกวันนี้ถึง 120 ไร่

จากทดลอง...สู่การใช้จริง

หลังจากที่นักวิชาการยารา ได้เข้ามาให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคการปลูกไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่แสง ทำให้พี่แสงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด นับตั้งแต่การทดลองใช้เพราะนักวิชาการได้ทดลองใช้ปุ๋ยยารากับไร่ของพี่แสงเพียงแค่ 1 แปลง เทียบกับการใช้ปุ๋ยสั่งตัดทั่วๆไปแบบเดิมๆ พี่แสงได้เปรียบเทียบน้ำหนักและฝักข้าวโพด จำนวน 1 เข่ง มีจำนวนข้าวโพด 100 เท่ากัน ผลที่ได้คือ ปุ๋ยยารา ได้น้ำหนักถึง 22 ก.ก. ข้าวโพดมีลักษณะ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก น้ำหนักดี เมื่อเปรียบเทียบกับ ปุ๋ยยี่ห้ออื่น ได้น้ำหนักเพียง 19 ก.ก. ข้าวโพดมีลักษณะ ฝักเล็ก เมล็ดลีบ น้ำหนักน้อย ทันทีที่ได้เห็นผลผลิตที่ทำให้พี่แสงมั่นใจ..ว่าปุ๋ยดี ช่วยเสริมให้อาชีพของพี่แสงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น นั่นคือ ข้าวโพดของพี่แสงมีเมล็ดเต็ม ฝักใหญ่ น้ำหนักดี หลังจากนั้นพี่แสงก็เลือกใช้ปุ๋ยยารามาตลอดกว่า 3 ปี

compare

เทคนิคการดูแลและใส่ใจข้าวโพด ทำอย่างไร ให้ข้าวโพดฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก น้ำหนักดี


1. เริ่มต้นจากขั้นแรกตั้งแต่การเตรียมดิน ทำความสะอาดไร่และตากดินไว้ประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นใส่ปุ๋ย ยารามีร่า 23-8-8 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ควบคู่กับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อเสริมธาตุอาหารในดินตั้งแต่การเริ่มต้นการปลูก
2. ดูแลต้นอ่อนอายุไม่เกิน 35 วัน ใช้ ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก ผสมกับน้ำ จากนั้นนำมาพ่นในไร่ข้าวโพด ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุก 10-14 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวบนผิวใบ โดยไม่ต้องฉีดบ่อย “ลดแรงงาน เพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นอ่อน”
3. ช่วงอายุระหว่าง 28-35 วัน ใช้ ยาราวีร่า สูตร 46-0-0 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่ว เพื่อป้อนและกระตุ้นไนโตรเจน หลังจากนั้นพี่แสงจะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เวลารวมประมาณ 120 วัน

f

ความคุ้มค่ากับการใช้ปุ๋ยยารา สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พี่แสงกล่าวกับทีมงานว่า “การลงทุนกับยารา ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ เพราะแม้ราคาการซื้อจะสูง แต่เทียบกับอัตราการใช้และผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น มันคุ้มค่ามากๆ”

ผลผลิตงาม รายได้ดี เจ้าของไร่ยิ้มได้

ความภูมิใจของผมในทุกๆวันของอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ใช่แค่เพราะผมมีพื้นที่หลายไร่ มีเครื่องจักรกลการเกษตรหลายคัน แต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจของผม คือทุกๆ 120 วันที่ผมได้เห็นคือ “ผลผลิตงาม...เป็นที่ต้องการของตลาด” เพราะดินดี ปุ๋ยดี ทำให้ผมได้ผลผลิตที่ดี และมีรายได้ที่ดี นำไปสู่ความสุขความสบาย และสามารถเลี้ยงครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้ครับ

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา