คุณปองภพ สุรินทร์ตา

เกษตรกรเจ้าของสวนส้ม ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่imageqfxbr.png

จากรุ่นสู่รุ่น…กับการบริหารจัดการสวนส้ม ผลผลิตปีละล้านกิโลกรัม แม้ว่าจะเรียนจบสายวิศวกรรมศาสตร์ แต่คุณปองภพ สุรินทร์ตา เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เข้ามาช่วยคุณพ่อบริหารจัดการสวนส้มทันที เพราะแรงบันดาลใจจากผู้เป็นพ่อ และรักในการทำสวนส้มเพราะคลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก จากการถ่ายทอดความรู้จากพ่อสู่ลูก และการนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการสวนส้ม รวมถึงการลองผิด ลองถูก ศึกษาเพิ่มเติม วันนี้คุณปองภพจึงเป็นเกษตรกรเต็มตัว และมีพื้นที่ในการปลูกส้มคุณภาพ ถึง 200 ไร่

สิ่งสำคัญสำหรับการปลูกส้มสายน้ำผึ้ง “ดินดี น้ำดี ปุ๋ยห้ามขาด”

Tangerine

คุณปองภพบอกว่า “ส้มที่ดี ต้องมีคุณภาพ” การปลูก และดูแลสวนส้มสายน้ำผึ้งนั้น ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน และให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกส้ม คือ ดิน ต้องเป็นดินร่วน มีความซุยในดินดี น้ำ ต้องถึงไม่ขาด และ ปุ๋ย การให้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญ ปุ๋ยที่ให้กับส้มควรมีธาตุอาหารที่ตรงตามความต้องการของส้ม เพื่อให้ผลผลิตส้มสายน้ำผึ้งมีคุณภาพ ส้มลูกงาม ผลใหญ่ เข้าสีสวย

เทคนิคการปลูกส้มสายน้ำผึ้งให้ได้ผลผลิตดี ส้มลูกงาม ผลใหญ่ เข้าสีสวย

Tangerine

1.ระยะหลังเก็บเกี่ยวฟื้นฟูสภาพต้น

หลังจากเก็บเกี่ยว คุณปองภพจะตัดแต่งกิ่ง

- ใช้ยารามีร่า 16-16-16 อัตรา 500 กรัมต่อต้น ใส่ทุก 15 วันของเดือน

- ยาราวีต้า อมาซิงค์ อัตรา 80 ซีซีต่อไร่ และยาราวีต้า แม็กแทร็ก อัตรา 320 ซีซีต่อไร่ ให้ต้นมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ใบเขียว และให้ต้นมีขนาดเสมอกัน

2.ระยะก่อนติดดอก

 - ยารามีร่า วินเนอร์ 14-8-19 ในอัตรา 250 กรัมต่อต้น ช่วยกระตุ้นให้ลำต้นส้มเติบโตแข็งแรง และช่วยบำรุงรากให้แข็งแรงด้วย

- ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ในอัตรา 250 กรัมต่อต้น ทุก 15 วัน ช่วยให้ดอกติดดี ลดการหลุดร่วงของผลส้มได้ดี

- ยาราวีต้า เฟล็กซ์ อัตรา 240 ซีซีต่อไร่ ช่วยในการติดดอก ติดผลดี ช่วยผสมเกสรในดอกส้ม และลดการหลุดร่วงของดอกได้ดี

3.ระยะบำรุงผล

- ยารามีร่า วินเนอร์ 14-8-19 ในอัตรา 500 กรัมต่อต้น ใส่ทุก 15 วัน ช่วยดูแลผลให้แข็งแรง ขยายผล ป้องกันการหลุดร่วงของผล ทำให้ลูกใหญ่ขึ้น

- ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ในอัตรา 200 กรัมต่อต้น ช่วยสร้างความแข็งแรงของขั้ว ทำให้ขั้วเหนียวจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

- ยาราวีต้า แคลซิพลัส อัตรา 400 ซีซีต่อไร่ ช่วยขยายผลให้ลูกส้มมีขนาดสมบูรณ์ เบอร์เสมอ แข็งแรง

เคล็ดลับ ดูแลส้ม ป้องกันผลแตก

คุณปองภพ บอกว่า เคล็ดลับสำคัญในการป้องกันลูกแตก ลูกหลุดร่วง คือยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ใช้ประมาณเดือนพฤษภาคมยาวตลอดหน้าฝน จนถึงหมดหน้าฝน ใช้มาหลายปีทำให้ส้มติดเยอะ ลดการแตกของส้มได้ดีมากๆ

เปรียบเทียบผลผลิตที่ใช้ยารา และไม่ใช้ยารา

image8xemi.png

ผลผลิตที่ไม่ใช้ปุ๋ยยารา

ผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยยารา

1. เปรียบเทียบน้ำหนัก 10 ลูกเท่ากัน หนัก 1.4 กก.

2. ขนาดผลไม่สม่ำเสมอ เบอร์ใหญ่และเบอร์เล็กผสมกัน

1. เปรียบเทียบน้ำหนัก 10 ลูกเท่ากัน หนัก 1.8 กก.

2. ผลส้มมีขนาดเสมอ เบอร์ใหญ่ น้ำหนักดี ขายได้ราคา

 

ใช้ปุ๋ยยารา ผลผลิตคุณภาพ สร้างกำไรหลักล้านต่อปี

คุณปองภพ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมมีความสุขกับการทำงานในสวนครับ มีเหนื่อยบ้าง ล้าบ้าง แต่มีแรงบันดาลใจจากพ่อที่คอยเตือนให้ผมสู้ต่อไป เรียนรู้ลองผิดลองถูกไป ตั้งแต่ผมเข้ามาช่วยพ่อดูแลสวนส้ม ผมมั่นใจในปุ๋ยยารา เชื่อมั่นในคุณภาพ เห็นผลชัดเจน ผลผลิตไม่ต่ำกว่าล้านกิโลกรัมต่อปี และผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ผมมั่นใจ และไม่เปลี่ยนใจจากยาราแน่นอนครับ ”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO