คุณชัยชาย พิพัฒนามงคล

เกษตรกรเจ้าของสวนส้ม ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
คุณชัยชาย พิพัฒนามงคล เจ้าของ สวนส้มกว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่อําเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ปลูกส้มสร้างรายได้เป็นอาชีพหลัก มากว่า 20 ปี ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะส้มคุณภาพดี ผิวสวย ลูกใหญ่ รสชาติดีส้มที่คุณชัยชายเลือกปลูก เป็นพันธุ์การค้า 2 สายพันธุ์ คือ สายน้ําผึ้ง และโอเซียน ซึ่งส้มสายน้ําผึ้งถือเป็นตลาดหลัก เพราะได้รับ ความนิยมจากผู้บริโภค ส่วนส้มโอเชียนนิยมใช้ใน งานมงคลต่างๆ ด้วยลักษณะผลใหญ่และมีสีทอง เน้นส่งจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

citrus

ปลูกส้มอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี

คุณชัยชายแนะนําว่า การปลูกส้มให้ได้คุณภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ คือ

1. น้ำดี ในส้ม 1 ลูก ประกอบด้วยน้ำกว่า 80% เกษตรกรต้องใส่ใจเรื่องน้ำให้สัมได้รับน้ำอย่างเพียงพอ

2. ดินดี ก่อนปลูก ต้องบํารุงรักษาดินให้คงความสมบูรณ์ เมื่อดินดี รากจะเดินได้สะดวก ทําให้ต้นแข็งแรงและเจริญเติบโตดี

3. ปุ๋ยดี คือปุ๋ยคุณภาพสูง สารมารถปลดปล่อยธาตุอาหารสู่พืชได้ดี และควรใส่ให้ตรงกับความ ต้องการพืช ข้อนี้สําคัญมาก

field
field

จากประสบการณ์ของคุณชัยชายที่ปลูกส้มมานาน และลองใช้ปุ๋ยมาหลายยี่ห้อ สุดท้ายมาลงตัวที่ “ปุ๋ยยารา” เพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สัมมีขนาดใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี เปลือกไม่แตกง่าย เน้นการใส่ปุ๋ยในระยะหลังเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพต้น ใช้ปุ๋ย “ยารามีร่า 17-17-17 หรือ ยารามีร่า 16-16-16” ร่วมกับ “ยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0” ส่วนระยะติดดอก บํารุงผล เริ่มเข้าลูกเขียว เพื่อขยายผล ใช้ “ปุ๋ยยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0” เพราะมีแคลเซียมสูง ช่วงนี้ สัมต้องการแคลเซียมมาก ทั้งทางใบ ดิน และราก ใส่เพื่อบํารุงให้ลูกใหญ่และแข็งแรง ระยะสุดท้าย ใส่ “ปุ๋ยยารามีร่า วินเนอร์ 15-9-20” เพราะเป็นปุ๋ยที่มีสัดส่วนที่เหมาะกับไม้ผล สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง และมี โพแทสเซียมในรูปของซัลเฟต นอกจากจะช่วยให้สมหวานอร่อยแล้ว ซัลเฟต ยังช่วยให้ส้มเข้าสีสวย เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย โพแทสเซียมทําให้ส้มหวาน ใส่ได้ตั้งแต่สมผลเล็กจนเก็บเกี่ยวส้มผล ขนาดเล็กและใหญ่

ตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ผิวส้มแข็งแรง คือ “ปุ๋ยยาราวีต้า แคลซิพลัส” ใช้ฉีดพ่นที่ลูกและใบ ช่วยให้ผิวแข็งแรง ลูกไม่แตกง่าย ผลผลิตส้มที่ได้จึงสมบูรณ์ เก็บขายได้ราคาดี

Citrus farmer

ส้มคุณภาพ เหมาะกับตลาดทุกระดับ

ส้มสายน้ําผึ้ง มีลักษณะทรงกลม ไม่ออกแป้น เนื้อยกเป็นกลีบขึ้นมา เป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติดี ขนาดที่นิยมคือเบอร์ 4-5 ส่วนส้มโอเซียน ผลทรงแป้น มีขนาดผลใหญ่ ตั้งแต่เบอร์ 5 ขึ้นไปจะเป็นที่นิยม เนื้อฉ่ําน้ํา ทั้งนี้สมคุณภาพจะต้องขึ้นอยู่กับเทคนิค การปลูกและสูตรเด็ดการใส่ปุ๋ย


ส้มราคาดี ปุ๋ยคือส่วนสําคัญ

คุณชัยชาย กล่าวว่า “ปุ๋ยยารามีส่วนช่วยในเรื่องของน้ําหนักและขนาดของผลผลิต อย่างส้มสายน้ําผึ้ง เดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 กว่าบาท ส่วนเดือนธันวาคม ผลผลิต มีน้อย ราคาอยู่ที่ 25-30 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าสัมผิวสวยและได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ จะขายได้ 30 บาทต่อกิโลกรัม นับว่าราคาดี ส่วนสัมโอเชียน ได้ราคาถูก แต่เป็นส้มที่มีขนาดผลใหญ่ การบํารุง ด้วยปุ๋ยที่ดี ก็จะได้เรื่องน้ําหนักในการขายได้”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา