คุณเตรียม พาแพง

เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 5 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรที่ทำนามาก่อน หลังช่วงฤดูเก็บเกี่ยวได้ทดลองทำการเพาะปลูกมะเขือเทศ และได้ผลผลิต  ที่ดี จึงได้พัฒนาขยายพื้นที่เพื่อให้การเพาะปลูกมะเขือเทศ    ได้ผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้น เพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

โชคดีที่มีโอกาสได้ทำตามความต้องการของตัวเอง คือ การเป็นเกษตรกร อาชีพนี้มีความเป็นอิสระในความคิด และการบริหารจัดการ ทำได้มากเท่าไหร่ก็มีความสุขได้มากเท่านั้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ปุ๋ยยาราอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 13-13-21          และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

มีโอกาสพบนักวิชาการของยารา ให้คำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม จึงเกิดความมั่นใจ และเมื่อทดลองใช้ก็เห็นผลทันที ลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ติดช่อดอกออกปริมาณมากขึ้น ผลผลิตมีผิวสวยงามสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพของปุ๋ยยาราถือว่าดีมากๆ ทำให้มะเขือเทศมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และทำให้ผลผลิตมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น มากกว่าแต่ก่อน ได้ผลผลิตประมาณ 12 ตันต่อไร่

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

เมื่อเราได้ทำในสิ่งที่รัก  จะทำออกมาได้ดีเสมอไม่มีอาชีพไหน  ที่ให้ความเป็นอิสระเหมือนกับอาชีพเกษตรกร ทำให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข มีชีวิตที่ดี และรายได้ที่มั่นคง ความสำเร็จหาได้จริงจากอาชีพเกษตรกร