คุณสยาม มากแจ้ง  

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 148 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 6 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองศึกษาและทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายมาก่อนหน้านี้ เมื่อทำไปได้ในระยะหนึ่งเริ่มมีความคิดและอยากจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตัดสินใจมาทำการเกษตรเพราะมีที่ดิน เพาะปลูกเป็นของตัวเอง และครอบครัวก็ทำอาชีพเกษตรกร    อยู่ก่อนแล้ว

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ได้รับแรงบันดาลใจจากอาชีพของครอบครัวซึ่งเป็นเกษตรกรทำสวนมะพร้าว เพราะเราเกิดมาบนแผ่นดินที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ไม่มีอะไรที่เหมาะกับตัวเองเท่ากับการเป็นเกษตรกร อยากทำให้ดีที่สุด และอยากที่จะประสบความสำเร็จ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16,    ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ปุ๋ยยารามานานตั้งแต่ตัวเองเกิดเพราะที่บ้านใช้    มาตลอด ยอมรับว่าปุ๋ยยารามีความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ทำให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะกับมะพร้าวน้ำหอมจะได้ลูกที่มีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลาย ได้ปริมาณผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ผลผลิตของเราเป็นที่ยอมรับจากการประกวดได้อันดับที่ 1    ไม่กล้าที่จะบอกว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด  แต่  สิ่งที่น่าภูมิใจ คือ การที่เรามีผลผลิตที่ดี มีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอยู่ตลอด เวลาที่เห็นคนกินมะพร้าวที่เราปลูกแล้วบอกว่ารสชาติดีเราก็ถือว่าสิ่งนั้น คือ ความสำเร็จ ในด้านของความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แบบสบายๆ