คุณสมชาย วิชาเชิด

เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาว  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 15 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ทำงานเหมือนคนอื่นทั่วไป ส่วนการทำการเกษตรเป็นอาชีพของครอบครัว พ่อแม่เราทำมาจนถึงจุดที่ทำไม่ไหว อายุของท่านเริ่มเยอะขึ้น จึงได้ตัดสินใจลาออกมาเพื่อรับช่วงต่อในการทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่ที่เป็นของที่บ้าน ได้ทำการเพาะปลูกผักกาดขาว และเป็นเกษตรกรมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตกร

การได้สานต่ออาชีพของพ่อแม่ เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ อาชีพเกษตรกรรมยิ่งทำก็ยิ่งทำให้เรามีความสุข ความสุขของเรา ความสุขของครอบครัว

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

การเพาะปลูกผักกาดขาวที่ไร่ ส่วนใหญ่จะใช้ตามคำแนะนำในโปรแกรมจากทีมงานของยารา โดยปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า วินเนอร์ 14-8-19 ซึ่งทำให้ผลผลิตมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น แข็งแรงทนทาน

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เริ่มต้นจากการทดลองใช้ปุ๋ยแบบต่างๆ มาเป็นจำนวนมาก ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง จนได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ของยารา ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของใบ สีเขียวของผักกาดมีความสวยงาม และการดูดกินธาตุอาหารของพืชก็มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยใช้มา  

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพนี้ คือ ความสุข ทำให้ตนเองมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัว เพื่อนฝูงก็มีเยอะมากกว่าทำงานประจำ เป็นอาชีพที่ยั่งยืน ถ้าจะวัดจากผลผลิตที่ปลูกได้ นับว่าเป็นความสำเร็จที่อยู่ระดับดีมาก นอกจากความสุขที่ได้รับ เมื่อผลผลิตที่ดี ขายได้เยอะ ก็ทำให้เกษตรกรอย่างเรามีความมั่นคง มีรายได้ที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัว