เทคนิคป้องกันอาการขาดธาตุในข้าวโพด

ข้าวโพด  จัดเป็นพืชไร่ที่ปลูกง่าย อายุสั้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไร่ หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ข้าวโพดจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสุด

คุณพีจย์ กวิสรา จันทร์ชู นักวิชาการเกษตร ยารา (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญพืชข้าวโพด บอกว่า การให้ธาตุอาหารที่ข้าวโพดต้องการในทุกระยะเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก  และอาการขาดธาตุอาหารที่พบบ่อยในข้าวโพด  มักเกิดจากปัญหาในดินและการขาดธาตุอาหารในดิน ซึ่งคุณพีจย์มีเคล็ดลับในการสังเกตอาการขาดธาตุอาหารหลักในข้าวโพดมาฝากเกษตรกรดังนี้