โรคกุ้งแห้งในพริก ป้องกันและแก้ไขอย่างไร?

วันนี้คุณยิ่ง อัจฉริย์ชาติ ลับภู นักวิชาการเกษตรอาวุโส บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด พามาเยี่ยมชมแปลงพริก พร้อมกับจะมาให้ข้อมูลของอาการขาดธาตุอาการที่สำคัญที่ทำให้เกิด โรคกุ้งแห้งอีกด้วย

blobid4.jpg

สำหรับแปลงพริกที่คุณยิ่งพามาเยี่ยมชมในวันนี้ เป็นแปลงของผู้ใหญ่พัน สารีวงษ์  ตั้งอยู่ที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ ซึ่งเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยยารามาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ชัดว่า แปลงฝั่งที่ใช้ปุ๋ยยารา พริกมีการเจริญเติบโตที่สวยงามมาก ในขณะที่แปลงฝั่งที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยยารา มีสภาพแปลงที่แตกต่างกันอย่างมาก นั่นคือ ต้นพริกโตไม่ค่อยเท่ากัน และมีอาการขาดธาตุอาหารที่ชัดเจน

คุณยิ่งบอกว่าอาการขาดธาตุอาหารสำคัญที่เกิดขึ้นกับพริก คือ โรคกุ้งแห้ง นับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พริกไม่ได้คุณภาพ ผลผลิตเสียหาย ส่งผลให้ราคาไม่ค่อยดี

แปลงที่มีอาการของโรคกุ้งแห้งนี้ สามารถพบได้ในระยะที่ต้นพริกให้ผลผลิต มักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี จะเห็นว่าสภาพผิวของพริกเป็นแผล เป็นวงกลมซ้อนกัน เนื้อเยื่อถูกทำลาย ทำให้ผลผลิตเสียหาย ขายไม่ได้ราคา และถ้าขาดธาตุแคลเซียม จะส่งผลให้โครงสร้างพริกไม่ดี การยืดของผลผลิต เช่น รูปทรงของพริก งอ ไม่ได้รูปทรง สภาพไม่ดีอีกด้วย 

โรคกุ้งแห้งในพริก ป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้ให้ถูกผลิตภัณฑ์

พริก

คุณยิ่งให้ข้อมูลว่า โรคกุ้งแห้งในพริก สามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียม นั่นคือ 

ปุ๋ยหว่านทางดิน แนะนำ ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ซึ่งมีแคลเซียม 25.6%  ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมาก และฉีดพ่นทางใบด้วย ยาราวีต้า แคลซิพลัส ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุแคลเซียม โบรอน และสังกะสี

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ มีคุณสมบัติเด่น คือ มีแคลเซียม ที่ช่วยป้องกันโรคกุ้งแห้งและช่วยเรื่องของโครงสร้าง เมื่อโครงสร้างแข็งแรงขึ้น ก็จะสามารถป้องกันโรคและแมลงได้ดี ดังนั้น  แนะนำให้ใช้ตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกัน เพราะแนวทางในทางการรักษายังไม่มี จึงเน้นใช้ยาป้องกันโรค และป้องกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับชาวสวนพริก

นักวิชาการยารา พบเกษตรกร

พี่น้องชาวสวนพริกต้องระวัง! โรคกุ้งแห้ง ภัยร้ายของผู้ปลูกพริก สร้างความเสียหาย ส่งผลผลิตลดลง วันนี้ คุณอัจฉริย์ชาติ ลับภู นักวิชาการเกษตรอาวุโส บริษัท ยารา ประเทศไทย (จำกัด) พาพี่น้องมาดูแปลงพริก จ.ศรีสะเกษ ของผู้ใหญ่พัน สารีวงษ์ พร้อมให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรปลูกพริก และวิธีป้องกันครับ

เสียงจริงเกษตรกรยารา

พี่พัน สารีวงษ์ ปลูกพริกได้ถึง 600-700 กก.ต่อไร่ จนส่งลูกเรียนสำเร็จ วันนี้มาเผยความลับ ใช้ปุ๋ยยาราสูตรเด็ด ให้พี่น้องรู้กันจะๆกันไปเลยครับ ติดตามรับชมได้ในคลิปเลยคร้าบบบบ