คุณดุสิต โพธิราช
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

imagexzc8x.png

คุณดุสิต โพธิราช เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่เริ่มต้นทำสวนยางพาราจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี ตอนนี้มีพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ประมาณ 170 ไร่ ได้ทำการดูแลตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็ก ๆ จนเติบโตขึ้นเป็นยางใหญ่ และทำการกรีดเพื่อเอาน้ำยางไปแปรรูปเป็นยางก้อน เพราะแถบพื้นที่ภาคอีสานจะนิยมทำเป็นยางก้อน โดยคุณดุสิตเล็งเห็นแล้วว่า พื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬมีความเหมาะสม  ยางพาราเป็นพืชแห่งอนาคต เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าลงทุน มีทิศทางที่ดี

มั่นใจในคุณภาพ…ปุ๋ยยารา

Rubber

คุณดุสิต ใช้ปุ๋ยยารามานานถึง 20 ปี เพราะเมื่อใช้แล้ว ผลิตผลที่ได้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน น้ำยางข้น เหนียว เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ผลผลิตสมบูรณ์ ทำให้เมื่อมาทำยางก้อนแล้วทำให้ได้ยางก้อนที่ เนื้อแน่น น้ำหนักดี มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

เคล็ดลับการบำรุงยางพารา

Fert

ยางพาราที่มีช่วงอายุ 1-6 ปี

- ช่วงต้นฝน ใช้ “ยารามีร่า 25-7-7” ในอัตรา 200-300  กรัม ต่อต้น เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้น ช่วยขยายลำต้นและทำให้ผนังลำต้นมีความแข็งแรง รวมถึงเพิ่มน้ำหนักให้น้ำยาง

- ช่วงปลายฝน ใช้ "ยารามีร่า 16-11-14" ในปริมาณ 300-400 กรัมต่อต้น เพื่อเร่งการสร้างใบให้สมบูรณ์ รวมถึงเพิ่มน้ำหนักให้น้ำยาง

ยางพาราที่มีช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป

ใช้ "ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14” ในปริมาณ 650 กรัมต่อต้น ในช่วงต้นฝนและปลายฝน เพื่อบำรุงต้นยางให้ได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอและสมบูรณ์เต็มที่ ทำให้น้ำยางออกเยอะ และมีคุณภาพ

เปรียบเทียบคุณภาพผลผลิตยางก้อนระหว่าง ปุ๋ยเปรียบเทียบ และปุ๋ยยารา

คุณดุสิต ได้ทดลองทำการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยยารา กับปุ๋ยยี่ห้ออื่น ซึ่งผลที่ได้คือ ปุ๋ยยาราให้ผลผลิตที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่า ลักษณะต้นยางจะมีความสูง ยางกรีดง่าย น้ำยางออกเยอะ และจะมีความข้นเหนียว โดยที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทำให้เมื่อนำไปแปรรูปเป็นยางก้อนแล้วจะมีน้ำหนักที่มากกว่า 

ใช้ปุ๋ยเปรียบเทียบ ใช้ปุ๋ยยารา

1.       ยางมีน้ำหนักน้อยกว่า

2.       ก้อนยางจะนิ่มกว่า คุณภาพปานกลาง

3.       เนื้อยางไม่แน่น

1.       ยางมีน้ำหนัก

2.       คุณภาพดี

3.       เนื้อยางแน่นกว่า

 

ความคุ้มค่าของปุ๋ยยารา ทำให้ประสบความสำเร็จในวันนี้

จากการใช้ปุ๋ยยารามากว่า 20 ปี สิ่งที่ทำให้วันนี้ผมประสบความสำเร็จในระดับนึง คือการค้นหา เรียน รู้และลงมือทำอย่างจริงจัง และส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการที่ผมได้รู้จัก และใช้ปุ๋ยยารา เพราะผลผลิตยางพาราของผม

น้ำยางออกเยอะ น้ำหนักดี มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ผมสามารถเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงลูกน้องและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ คุณดุสิต กล่าวทิ้งท้าย

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา