คุณจรัญ ปลุกเสก

เกษตรกรผู้ปลูกสวนมันฝรั่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 


คุณจรัญ ปลุกเสก เกษตรกรรุ่นใหม่แห่งอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประสบการณ์กว่า 20 ปี กับการปลูกมันฝรั่งเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพราะเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมการแปรรูป มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน เป็นพืชอาหารที่สําคัญ และมีศักยภาพสูงในเชิงเศรษฐกิจ

Potato

ปลูกมันฝรั่งขายได้กําไรสูง

ก่อนที่จะปลูกมันฝรั่ง คุณจรัญและครอบครัวเน้นการปลูกพืชผัก หมุนเวียนเป็นหลัก เช่น ผักกาดขาว พริก ยาสูบ แต่ด้วยราคาที่ได้ ไม่แน่นอน ปลูกแล้วขาดทุนก็มี จึงมีแนวคิดหาพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า มีตลาดรองรับ สุดท้ายมาลงตัวที่ “มันฝรั่ง” พืชที่ปลูกง่าย ใช้เวลาปลูกแค่ 90-120 วันก็พร้อมเก็บเกี่ยว เริ่มแรกทดลองปลูกแค่ 2-3 ไร่ แต่ผลลัพธ์ ด้านรายได้นั้นดีเกินคาด จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกมันฝรั่ง พร้อมกับ ขยายพื้นที่ปลูกถึง 30 ไร่

potatooo

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

คุณจรัญแนะนําเทคนิคการผลิตมันฝรั่งให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง ต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. สภาพภูมิอากาศ มันฝรั่งเป็นพืช ที่ชอบอากาศเย็น พื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกคือ ภาคเหนือตอนบน และ ภาคอีสานตอนบน
2. ปุ๋ย ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่ถูกต้อง
3. ระบบชลประทานที่ดี เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโต ของพืช 4. เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ ช่วยลด ต้นทุนด้านแรงงาน และเพิ่มผลกําไรให้สูงขึ้น

เริ่มต้นลงมือปลูก คุณจรัญบอกว่ามีขั้นตอนดังนี้ ใช้รถไถพรวนดิน ให้ละเอียด บริเวณไหนเป็นร่อง หลุม ไม่เรียบ ต้องปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน น้ําปูนขาวมาใส่เพื่อปรับสภาพดิน ใช้โรตารีที่ดินให้ละเอียดอีกครั้ง และยก ร่องแปลงให้สูง 1 ฟุต ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดพอประมาณ (ไม่ควรลึกเกินไป) เหมาะกับหัวพันธุ์ที่จะนําลงปลูก ช่วงที่ทําหลุมปลูกให้ใส่ปุ๋ยลงไปด้วย จากนั้นนําหัวพันธุ์ลงปลูก ให้น้ําตามร่อง สังเกตความชื้นของดิน เพราะเป็นช่วง ที่มันฝรั่งต้องการความชื้นที่พอดี ไม่แฉะจนเกินไป เพราะรากอาจเน่าได้

ปุ๋ยยารากับการเพิ่มผลผลิตสูงถึง 4-5 ตันต่อไร่ 1

การเพาะปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2-3 ตันต่อไร่ แต่ไร่ มันฝรั่งของคุณจรัญ มีการลองผิดลองถูก เรียนรู้ จนเกิดความชํานาญ ทําให้ได้ ผลผลิตสูงถึง 4-5 ตันต่อไร่ เป็นเพราะความเอาใจใส่ เช่น ใช้พันธุ์มันฝรั่งที่มี คุณภาพ มีเทคนิคการปลูก รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อให้การปลูกได้ผลผลิตที่ดี ที่สําคัญคือ ปุ๋ยดีมีคุณภาพ คุณจรัญมั่นใจใน “ปุ๋ยยารา” เพราะให้ผลที่แตกต่าง ชัดเจนจากปุ๋ยยี่ห้ออื่น ๆ คือ น้ําหนักผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มันฝรั่ง มีผิวสวย เนื้อแน่น ลูกไม่แตก

เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยยารา เมื่อเริ่มปลูก ให้รองก้นหลุมก่อนนําหัวลงปลูกด้วย “ปุ๋ยยารา โกรฮาว 15-15-15” ปริมาณ 3 กระสอบต่อ 1 ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เมื่อมันฝรั่งอายุได้ 30-40 วัน ในช่วงที่ 2 นี้จะทําการกลบดิน เพื่อเร่งหัวมันฝรั่ง ให้ใหญ่ขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยใส่ “ปุ๋ยยารา โกรฮาว 13-13-21” ผสมกับ “ปุ๋ยยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0” ช่วยป้องกันผลแตก อาการไส้กลวง ทําให้ผิวมันฝรั่งไม่เป็นกระ และในช่วงนี้จะฉีดพ่นปุ๋ยน้ํา “ยาราวีต้า ข้าว” เสริมธาตุอาหารทางใบ เพื่อช่วยในเรื่องของการลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งให้ดีขึ้น น้ําหนักต่อไร่สูงหัวมันฝรั่งจะมีขนาดพอดี เหมาะแก่การนําไปแปรรูปและประกอบอาหาร

สร้างรายได้หลักล้านจากมันฝรั่ง

คุณจรัญ กล่าวว่า มันฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย การเลือกใช้ปุ๋ย คุณภาพ อย่างปุ๋ยยารา ปุ๋ยปั้นเม็ดที่ให้สารอาหารครบถ้วน ทําให้ได้ผลผลิต ต่อไร่สูงขึ้น คุ้มค่าแก่การลงทุน ทุกวันนี้ การปลูกมันฝรั่งได้กําไรสูงถึงไร่ละ 20,000 บาท เป็นพืชที่สร้างรายได้ดีที่สุดตั้งแต่ทําอาชีพเกษตรกรรมมา ส่วนเรื่อง ตลาดรับซื้อก็มีแน่นอน ผลผลิตมันฝรั่งมีราคาประกันรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 11.30 บาท เป็นราคาที่ดีมาก ซึ่งใน 1 ฤดูกาล ปลูกทั้งหมด 30 ไร่ สามารถสร้างเงิน หลักล้านบาทได้ในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

Youtube VDO

Youtube VDO