คุณคฑาวุธ รัตนพันธ์

เกษตรกรผู้ปลูกสวนปาล์มน้ํามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

imageukv6p.png

คุณคฑาวุธ รัตนพันธ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 170 ไร่ ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มต้นการเป็นเกษตรกรจากการปลูกยางพารา และค่อยๆ ทดลองปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 45 ไร่ จากการศึกษาทดลอง ลงมือทำ เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ และความคุ้มค่าจากการปลูกปาล์มน้ำมัน เมื่อได้ผลตอบแทนที่ดี จึงได้เปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทั้งหมด

"พิสูจน์ความแตกต่าง และความคุ้มค่า…หลังจากใช้ปุ๋ยยารา”

คุณคฑาวุธ ได้ทำการแบ่งโซนในการใส่ปุ๋ย โดยแบ่งเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยยารา และอีกแปลง ใช้วิธี ใช้แม่ปุ๋ยมาเป็นปุ๋ยผสม โดยหลังใช้ไปประมาณ 2 ปี ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ฝั่งที่ใช้ปุ๋ยยารา การติดทะลาย และน้ำหนักของปาล์มจะดีกว่า ลูกจะเบ่งกว่า แปลงที่ใช้ปุ๋ยยาราจะตัดแค่ 2 ร่อง ก็จะเต็มรถ ในขณะที่แปลงที่ใช้ปุ๋ยผสมต้องตัดถึง 3 ร่อง ถึงจะเต็มรถ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การใช้ปุ๋ยยารา ในระยะยาว ผลผลิตที่ได้จะคุ้มค่ากว่า ผลตอบแทนดีกว่า

images6epb.png

ปุ๋ยเปรียบเทียบ

ปุ๋ยยารา

  • ขนาดลูก และทะลายจะเล็กกว่า
  • ขนาดลูก และทะลายจะใหญ่กว่า
  • ใบเขียวสมบูรณ์น้อยกว่า
  • ปาล์มคอไม่เรียว ใบเขียวสมบูรณ์กว่า
  • น้ำหนักน้อยกว่า ลูกเบ่งน้อยกว่า
  • น้ำหนักมากกว่า ลูกเบ่งกว่า

เคล็ดลับการปลูกปาล์มน้ำมัน ให้ประสบความสำเร็จ

oil palm

ปัจจัยสำคัญในการปลูกปาล์มน้ำมัน คือ

  1. สายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซึ่งการเลือกพันธุ์นั้นเราต้องเลือกจากแปลงที่ได้รับการรับรองที่ถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับการรองรับจากกรมวิชาการเกษตร
  2. ธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย ต้องใส่ให้ถูกช่วงอายุปาล์ม เพราะความต้องการธาตุอาหารจะแตกต่างกัน
  3. ดิน ต้องเป็นดินร่วนซุย

สำหรับการบำรุงดูแลปาล์มน้ำมันของคุณคฑาวุธ จะแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุของปาล์ม  คือ
1, ช่วงปาล์มเล็ก ปีที่ 1-3
- ปาล์มหลังปลูก 1 เดือน - 1 ปี
ช่วงต้นฝน ใช้ยารามีร่า 25-7-7 สำหรับปาล์มน้ำมันอายุ 1 เดือน อัตรา 100 กรัม /ต้น และปาล์มน้ำมันอายุ 3 เดือน อัตรา 200 กรัม /ต้น เพื่อให้ปาล์มตั้งต้นไว ยอดใหม่มาเร็ว
ช่วงปลายฝน ใช้ ยารามีร่า 15-15-15  อัตรา 750 กรัม/ต้น เพื่อให้ปาล์มกอใหญ่

- ปาล์มปีที่ 2-3 ใช้ยารามีร่า 13-13-21 สลับกับ ยารามีร่า 15-15-15  อัตรา 1.5 กก./ต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดผลและบำรุงทะลายให้ใหญ่

2. ช่วงปาล์ม ปีที่ 4 ขึ้นไป
ใช้ยารามีร่าท๊อปเค 10-10-30  สลับกับ  ยารามีร่า 14-14-21  อัตรา 2.5 กก./ต้นแบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง ช่วงต้นฝน กลางฝน ปลายฝน เพื่อช่วยให้เปาล์ม ลูกเบ่งใหญ่ ทะลายน้ำหนักดี มีผลผลิตต่อเนื่อง

สำหรับปาล์มที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จะใช้ ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 เป็นหลัก มี 5 แม็กนีเซียม และ 0.1 โบรอน ช่วยทำให้ลูกใหญ่ ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี ป้องกันคอเรียว ป้องกันการขาดธาตุแมกนีเซียม และโบรอนได้ดี และป้องกันอาการปาล์มหัวลีบได้ด้วย

บอกเล่าความประทับใจ...

imageuzsd.png

“ตั้งแต่เริ่มทำปาล์มน้ำมัน ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยยารา ข้อดีที่เห็นผลได้ชัดเจนเลยคือ การที่ครอบครัวผมมีรายได้มั่นคง ถึงแม้จะมีต้นทุนในการใส่ปุ๋ย แต่เมื่อใช้ปุ๋ยยาราแล้ว สิ่งที่ได้คือความคุ้มค่า เพราะผลผลิตที่ออกมาจะมีความสม่ำเสมอกว่า ให้ความสวยงามของต้นได้ดีกว่า ลูกเบ่ง ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี ผลตอบแทนที่ได้มาก็คุ้มค่าและดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด และในส่วนสำคัญ เมื่อเรามีโปรแกรมปุ๋ยที่มีคุณภาพ บำรุงถูกช่วงอายุ ก็จะช่วยให้ได้ปาล์มที่มีคุณภาพ และการเป็นเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้ผมได้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่า และมีความสุขมากครับ เพราะผมได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของผมครับ คุณคฑาวุธ กล่าวทิ้งท้าย

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา