คุณอําพร ชุนสนิท

เกษตรกรผู้ปลูกสวนลําไย จังหวัดจันทบุรี

 


คุณอําพร ชุนสนิท เจ้าของสวนลําไยกว่า 40 ไร่ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เดิมที่ทําไร่ มันสําปะหลังและไร่ข้าวโพดแต่ไม่ประสบความ สําเร็จ จึงกลับมาคิดทบทวนว่า จะทําอย่างไรให้ ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

longan

"ลําไยอีดอ” สายพันธุ์หลัก ที่ตลาดต้องการ

เลือกปลูกลําไยพันธุ์อีดอ คุณอําพรให้ เหตุผลว่า เพราะเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตดี ออกดอก และติดผลง่ายกว่าพันธุ์อื่น ให้ผลผลิตสม่ําเสมอ ที่สําคัญคือ เป็นพันธุ์ที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ มีพ่อค้าทั้งไทยและจีนมากว้านซื้อให้ ราคาประกันตั้งแต่ผลผลิตยังไม่ออก ลักษณะลําไย ที่ตลาดต้องการ คือ ผิวสวย ลูกโต เบอร์ทอง

longan farm

“น้ําดีปุ๋ยดี" เทคนิคการปลูกลําไย คุณภาพส่งออก

ลําไยจากสวนคุณอําพร กล่าวได้ว่าเป็น ลําไยคุณภาพทุกเม็ด เพราะปลูกด้วยความใส่ใจ ในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอน ลําไยเป็นพืชที่ ต้องพึ่งน้ําพึ่งปุ๋ยเป็นสําคัญ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ
1. แหล่งน้ํา
2. ระยะการปลูก 1 ไร่ไม่ควรปลูก เกิน 18 ต้น เมื่อลําไยเจริญเติบโตจะไม่มี ปัญหาเรื่องทรงพุ่มชนกัน
3. ปุ๋ยคุณภาพดี

ปุ๋ยยารา ตัวช่วยสําคัญที่เพิ่มผลผลิตได้ถึง 2 ตันต่อไร่

สวนคุณอําพร ผลผลิตลําไยมีมากถึง 2 ตันต่อไร่ กว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นลําไยเบอร์ทอง เมื่อเปรียบเทียบกับสวนอื่นซึ่งไม่ได้ใช้ปุ๋ยยาราแล้ว ผลผลิตที่ได้จะมากกว่าเท่าตัว เมื่อคํานวณต้นทุน ทั้งหมด การใช้ปุ๋ยยารานับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากในด้านประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต

คุณอําพร กล่าวว่า “กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ ลองผิดลองถูกกับปุ๋ยมาหลายยี่ห้อ จนมาเจอ ปุ๋ยยารา ต้องยกนิ้วให้ในเรื่องคุณภาพ ธาตุอาหารกระจายตัวได้ดี ทดลองปลูกคู่กับปุ๋ยยี่ห้ออื่น มาแล้วพบว่า พื้นที่ 1 ไร่เท่ากัน ใช้ปุ๋ยยาราน้อยกว่า แต่ได้ผลดีกว่าเพราะพืชดูดซึมปุ๋ยได้เร็ว เห็นผลทางใบภายใน 1 สัปดาห์

 


วิธีการใส่ปุ๋ย
การให้ปุ๋ยลําไยจะให้ตามระยะของพืช เมื่อเก็บผลผลิตเสร็จแล้วต้องบํารุงฟื้นฟู ต้นให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ย “ยารามีร่า 16-16-16” ร่วมกับ “ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0” เมื่อใบเริ่มสวยจะใช้ “ยารามีร่า ดับเบิ้ล 8-24-24” เพื่อไปสะสมอาหารสําหรับการออกดอก เมื่อ เริ่มเห็นยอดระยะขาไก่ จึงใช้ “ยาราวีต้า แคลซิพลัส” ฉีดพ่นทางใบ ซึ่งเป็นตัวช่วยสําคัญในการ พัฒนาลําไยระยะผลเล็ก ช่วยให้ลําไยสร้างเปลือกได้ดี ขั้วเหนียว ปริมาณการใช้ 200 ซีซี ต่อน้ํา 200 ลิตร หลังจากดอกบาน ลําไยติดผลเล็ก มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว เริ่มใส่ปุ๋ย “ยาราโกรฮาว 13-13-21” ร่วมกับ “ยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0” ช่วยให้ติดผลได้สมบูรณ์ ลดการหลุดร่วงของผล ใส่ทุกๆ 20-25 วัน จนมีอายุผล 60 วัน จึงใส่ “ยาราโกรฮาว 13-13-21” เพียงสูตรเดียว หรือ “ยารามีร่า วินเนอร์ 15-9-20” ใส่จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เพื่อให้ลําไยมีขนาดผลใหญ่ เนื้อแน่น รสชาติหวาน ผิวสวย ส่วนอัตราการใช้ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มและปริมาณผลผลิต

เคล็ดลับสําคัญที่คุณอําพรบอกไว้ก็คือ “ปุ๋ยยาราวีต้า แคลซิพลัส เป็นปุ๋ยตัวช่วยสําคัญ พิสูจน์ได้จากเมื่อมีลมพายุพัด สวนของคนอื่น ดอกลําไยจะร่วงเยอะ แต่สวนของเราไม่กลัว เพราะลําไยของเราขั้วเหนียว ดอกไม่หลุดง่าย ยาราวีต้า แคลซิพลัส ใช้แล้วถูกใจ ไม่เปลี่ยนใจ อย่างแน่นอน”

คลิปวิดิโอเสียงเกษตรกรยารา