คุณศุภชัย คงทอง

เกษรกรผู้ปลูกสวนทุเรียน จังหวัดระนอง

imagengbjv.png

คุณศุภชัย คงทอง หรือพี่ศักดิ์ เกษตรกรดีเด่นของจังหวัดระนอง สาขาอาชีพทำสวน  ผู้ปลูกทุเรียนจำนวน 50 ไร่ ที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เริ่มต้นการเป็นเกษตรกรจากการปลูกกาแฟ และค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นทุเรียน เริ่มต้นจากการปลูก 18 ไร่ ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้มีพื้นที่ปลูกทุเรียน จำนวน 50 ไร่

"เห็นผลชัด คุณภาพผลผลิต เกรดส่งออก…หลังจากใช้โปรแกรมปุ๋ยยารา สุดยอดทุเรียน”

กว่า 30 ปีในการทำสวนทุเรียน คุณศุภชัย ได้มีการทดลองใช้มาทุกผลิตภัณฑ์แล้ว หลังจากได้ลองใช้โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ ยารา…สุดยอดทุเรียน ก็ทำให้ผลผลิตที่ได้แตกต่างอย่างชัดเจน คือ พูเต็ม ทรงสวย ผลผลิตเพิ่ม ได้น้ำหนัก และคุณภาพส่งออก ซึ่งสิ่งที่ประทับใจมาก คือการได้ทำทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออก  ซึ่งคุณศุภชัยก็ได้ทำการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างการใช้โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ ยารา…สุดยอดทุเรียน กับปุ๋ยสูตรอื่น

เปรียบเทียบโปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ ยารา…สุดยอดทุเรียน กับปุ๋ยสูตรอื่น

ปุ๋ยเปรียบเทียบ โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ ยารา…สุดยอดทุเรียน
  • พูไม่เต็ม มีประมาณ 4 พู 
  • พูสวย มี 5 พูเต็ม
  • น้ำหนัก 2.9 กก.
  • น้ำหนัก 4.2 กก.
  • ใบเล็ก ข้อปล้องสั้น ใบสีไม่เข้ม
  • ใบใหญ่ ข้อปล้องยาว ใบเขียวเข้ม

 

imagechv1.png     image80c06.png

เทคนิคการบำรุงทุเรียน ให้พูเต็ม ทรงสวย ผลผลิตเพิ่ม ได้น้ำหนัก และคุณภาพส่งออก

ทุเรียน

คุณศุภชัย มีเทคนิค และวิธีการบำรุงทุเรียนในฉบับของตัวเอง รวมทั้งการศึกษาการใช้ปุ๋ย จากโปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ ยารา…สุดยอดทุเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ระยะ

1.ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว : ใช้ยารามีร่า 16-16-16  อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น เพื่อช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม /ต้น เพื่อเร่งยอด บำรุงต้น บำรุงใบ ทำให้ใบ และต้นสมบูรณ์

2. ระยะทำใบชุดที่ 2 : ใช้ยารามีร่า 16-16-16 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น เพื่อ บำรุงใบ ทำให้ใบสมบูรณ์

3. ระยะทำใบชุดที่ 2 เพสลาด : ใช้ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 อัตรา 3 กิโลกรัม/ต้น เพื่อสะสมอาหารและเร่งดอก

4.ระยะหางแย้ : ใช้ยารามีร่า คอมเพล็กซ์  12-11-18 อัตรา 1 กิโลกรัม /ต้น ใส่ทุก 10 วัน เพื่อช่วยให้ขึ้นลูกไว หางแย้ติดดี

5. ระยะไข่ไก่ – 2 เดือน : ใช้ยาราโกรฮาว 13-13-21 อัตรา 2  กิโลกรัม /ต้น เพื่อช่วยให้ลูกโตไว

6. ระยะลูกขยายพู : ใช้ยารามีร่า ท็อปเค  10-10-30 อัตรา 1 กิโลกรัม /ต้น ใส่ทุก 10 วัน เพื่อช่วยให้ขึ้นพูไว หนามเขียว น้ำหนักดี ทรงสวย

ยารา…สุดยอดทุเรียน คุ้มค่า..คุ้มจริง

“ตั้งแต่ได้ใช้โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ ยารา…สุดยอดทุเรียน ผลผลิตที่ได้สูงสุดคือ 70 ตัน ในพื้นที่ 18 ไร่ ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 3.88 ตันต่อไร่ ถือว่าสูงมาก ซึ่งคุณศุภชัย บอกว่า การลงทุนกับยาราถือว่าคุ้มมาก ปุ๋ยละลายทุกเม็ด ได้คุณภาพที่ต้องการ พูเต็ม ทรงสวย ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้น้ำหนักดี และคุณภาพส่งออก ราคาก็ดีขึ้น เพราะผลผลิตคุณภาพ ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น คุ้มค่ามาก ปลื้มกับยารามาก ไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่น” คุณศุภชัย กล่าวทิ้งท้าย

คลิปวิดีโอเสียงจริงเกษตรกรยารา