คุณไพฑูรย์ วานิชศรี

เกษรกรผู้ปลูกสวนทุเรียน จังหวัดตราด

 


คุณไพฑูรย์ วานิชศรี เจ้าของสวนทุเรียน จ.ตราด เล่าว่า แต่เดิมทํางานเกี่ยวกับการผลิต อาหารสัตว์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งนานถึง 6 ปี กระทั่งมีความคิดว่าอยากมีกิจการเป็นของตนเอง จึงลาออกจากงานประจํา และกลับมาสานต่อธุรกิจ ของครอบครัวซึ่งทําสวนผลไม้อยู่แล้ว มีทั้งเงาะ มังคุด และทุเรียน เริ่มจากการดูแลสวนทุเรียน 100 ไร่ จนขยายพื้นที่ปลูกมาเรื่อยๆ ทุกวันนี้กิน พื้นที่กว่า 200 ไร่ พันธุ์ที่เลือกปลูกคือ หมอนทอง เพราะตลาดต้องการมากที่สุด

durian

เทคนิคสําคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีคือ การใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีและถูกเวลา

การปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตดี ต้องมีพื้นดินที่ เหมาะสม มีระบบน้ําที่ดีที่สําคัญคือ การใส่ปุ๋ยต้อง สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ที่สุด ทั้งรสชาติ คุณภาพ และปริมาณ

คุณไพฑูรย์ กล่าวว่า “ทุเรียนเปรียบเหมือนมนุษย์ที่ต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถ้าทานอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพก็แข็งแรง ทุเรียนก็ต้องการปุ๋ยที่ดีมีธาตุอาหารครบ กินแล้ว ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งผลที่ดีมายังผลผลิต ผมจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุเรียนของผม ผมไว้วางใจยารา ปุ๋ยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาใช้เพื่อตัดปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพ”

farmer durian

ทุเรียนคุณภาพ เคล็ดลับอยู่ที่ปุ๋ยยารา

เคล็ดลับสําคัญที่คุณไพฑูรย์แนะนําคือ การใส่ปุ๋ยยารา ซึ่งใช้มานานกว่า 40 ปี คู่หูความสําเร็จ ได้แก่
ยารามีร่า 16-16-16 และ ยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0 เพราะ ยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0 ช่วยลดอาการขาดธาตุแคลเซียมของทุเรียน ทําให้ทุเรียนพูเต็ม รูปทรงสวย ช่วยบํารุง ระบบรากและใบให้แข็งแรง และยังช่วยส่งเสริมการนําธาตุไนโตรเจนจากดินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ มากขึ้น ส่วนยารามีร่า 16-16-16 ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในทุก ๆ ส่วนของพืช

วิธีการใส่ปุ๋ย คือ ใส่น้อยๆ แต่ใส่บ่อยๆ ถ้าหากช่วงไหนมีฝนตกชุก ให้แบ่งใส่ต้นละ 1-1.5 ขีด การใส่แต่ละครั้งห่างกัน 20-30 วัน จากการปลูก 200 กว่าไร่ ได้ผลผลิตทุเรียนปีละ 150-200 ตัน ถึงแม้ จะมีปริมาณมาก แต่กลับไม่พอจําหน่าย เพราะเป็นทุเรียนคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ

คุณไพฑูรย์ กล่าวถึงความสําเร็จในการปลูกทุเรียนคุณภาพว่า "ปุ๋ยเป็นตัวช่วยสําคัญ ช่วยให้ผมประสบความสําเร็จได้เร็วและมีคุณภาพ เอาอยู่ในทุกสถานการณ์ ในยามทุเรียน ราคาตก เราก็มีเรื่องของปริมาณและน้ำหนักมาช่วย ในยามทุเรียนราคาพุ่งก็ถือเป็นกําไร การเลือกใช้ปุ๋ยดีๆ ถือว่าคุ้มค่า อยากให้เกษตรกรนึกถึงผลในระยะยาว อย่างดปุ๋ย เพื่อจะได้ ทุเรียนที่มีคุณภาพ พูเต็ม ขายได้ราคา"

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา