คุณสุวรรณา เหลืองตระกูล

เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

คุณสุวรรณา เหลืองตระกูล หรือ เจ็หนูเล็ก เกษตรกรหญิงแห่งอําเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี ปลูกผักใบมานานกว่า 30 ปี
มีผักกาดขาวปลี เป็นพืชหลักสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกําถึงหลัก ล้านบาทต่อปี บนพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่

cabbage

เทคนิคการปลูกผักกาดขาวปลี เพื่อสร้างรายได้

เจ๊หนูเล็กปลูกผักใบอายุสั้นหลายชนิด เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี โหระพา ขึ้นฉ่าย แต่ผักกาดขาวปลีทําเงินได้มากที่สุด เพราะเป็น พืชอายุสั้น ใช้เวลาปลูกเพียง 35-45 วัน ก็เก็บ ผลผลิตได้ ดังนั้น ใน 1 ปี จึงปลูกได้ถึง 6 ครั้ง เจ็หนูเล็กแนะนําว่า การปลูกผักแต่ละชนิด จะแบ่งพื้นที่ปลูกครั้งละ 5-6 ไร่ การเตรียมดิน เช่นเดียวกับการปลูกพืชทั่วไป แต่ดินที่ปลูกต้องร่วน ไม่อุ้มน้ำ หากเป็นดินเหนียวหรือดินทราย วิธีการ รดน้ําจะต่างออกไป เพราะขึ้นอยู่กับสภาพของดิน หลังจากนั้นรดน้ําให้ดินชุ่ม ฉีดยาคุมวัชพืช พักดิน ให้ฤทธิ์การตกค้างของยาคุมวัชพืชหมดก่อน แล้วค่อยลงเมล็ดปลูก

Suwanna walk

ปุ๋ยคุณภาพเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ

หลังจากลงเมล็ด 14 วัน จึงเริ่มใส่ปุ๋ยรอบแรก โดยใช้ “ยารามีร่า 25-7-7” ช่วยกระตุ้น การเจริญเติบโตของลําต้นให้แข็งแรง ช่วยเพิ่ม ความต้านทานโรคและแมลง และทนทานต่อ สภาพแห้งแล้ง ถ้าสังเกตเห็นว่า ผักไม่เติบโต หรือ สภาพอากาศไม่เหมาะสม สามารถใส่ “ยาราลีว่า ในตราบอร์ 15-0-0” เพิ่มเติมได้ เพราะจะช่วย กระตุ้นการแตกราก ทําให้ดูดสารอาหารได้ดีขึ้น ผักจึงเติบโตและได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ต้นมีความแข็งแรงและต้านทานโรคได้ดี

เมื่อปลูกไปแล้ว 21-25 วัน ให้ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 คือ “ยารามีร่า 16-16-16” ร่วมกับ “ยารา มีร่า 25-7-7” หากเห็นว่าผักเติบโตช้า หรือ สภาพอากาศแปรปรวน ไม่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโต สามารถใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกครั้งได้ โดยใช้ “ยารามีร่า 25-7-7” หรือ “ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0
อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญคือ "ยาราวีต้า แคลซิพลัส" ธาตุอาหารรองและเสริม แบบฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณแคลเซียมเข้มข้น ช่วยให้ใบและลำต้นแข็งแรง ทนต่อโรคแมลง ช่วยยืดอายุของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยฉีดพ่น 10-14 วันหลังจากการปลูก และพ่นซ้ำครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 10-14 วัน

พบทางรอดในยุคเศรษฐกิจถดถอย เพราะมีทางเลือก คือ “ปุ๋ยยารา"

แม้ผักกาดขาวปลีจะปลูกยาก ตัวแปรสําคัญ คือสภาพอากาศ ร้อนหรือหนาวเกินไปก็เสี่ยง ทําให้เกิดโรคได้ เจ็หนูเล็กจึงเลือกใช้ตัวช่วยที่ มั่นใจในคุณภาพ คือ “ปุ๋ยยารา” เพราะคุ้มค่ากับ การลงทุน ผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจ ได้ปริมาณ ถึง 4 ตัน/ไร่ขึ้นไป ส่วนด้านคุณภาพจะช่วยเพิ่ม ผลผลิตและน้ําหนัก

เจ้หนูเล็ก กล่าวว่า “ถ้าหากเปรียบเทียบ ราคาผักกาดขาวปลีในอดีตกับปัจจุบันถือว่า แตกต่างกันมาก แม้ราคาผักจะตกต่ําแต่เจ ยังขายได้สูงถึง 20,000 บาม/ไร่ ถือว่า สูงมากทีเดียว เพราะผลผลิตกว่า 80% ได้ คุณภาพ น้ําหนักดี ผักสวย ทําให้ไม่ต้องหา ตลาด จะมีพ่อค้าแม่ค้าขาประจํามารับ ถึงสวน เพราะเขามั่นใจในผลผลิตของเรา”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา