วันนี้คุณศุภณัฐ พรมนิล นักวิชาการเกษตร บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด พามาเยี่ยมชมไร่มันฝรั่งที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกมันฝรั่งที่สำคัญ มันฝรั่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว หากได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน ซึ่งธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับมันฝรั่งมีอะไรบ้าง และถ้าขาดธาตุนั้นๆจะมีอาการอย่างไร คุณศุภณัฐจะมาบอกเล่าให้ฟังกัน

blobid3.png

อาการขาดธาตุในมันฝรั่ง

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในมันฝรั่ง

ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับมันฝรั่งมี 3 ธาตุคือ แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และสังกะสี หากขาดธาตุอาหารทั้ง 3 ชนิดนี้ จะแสดงอาการที่ชัดเจนดังนี้

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในมันฝรั่ง

มักเกิดที่บริเวณเนื้อเยื่อลำเลียงของใบ ใบเหลืองตั้งแต่โคนใบจนถึงขอบใบ และค่อยๆลามมาขอบใบ จนในที่สุดเหลืองซีดทั้งใบ จากนั้นจะเกิดอาการจุดไหม้บนใบ ส่งผลให้มันฝรั่งสังเคราะห์แสงได้น้อย ส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกร

อาการขาดฟอสฟอรัสในมันฝรั่ง

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสในมันฝรั่ง

แม้ปริมาณฟอสฟอรัสในดินทางภาคเหนือจะค่อนข้างสูง แต่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์กับพืชจริงๆมีปริมาณค่อนข้างน้อย  ส่งผลให้รากแขนงชะงักการเจริญเติบโต และอาจกระทบถึงปริมาณผลผลิตที่จะมากหรือน้อยด้วย
อาการที่แสดงคือ เส้นใบของมันฝรั่งจะมีสีเหลือง และที่เห็นได้ชัดคือปลายใบจะมีจุดสีขาว เมื่อเวลาผ่านไปจะพัฒนาปลายใบกลายเป็นสีน้ำตาลและแห้งไหม้ในที่สุด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของใบ ใบจะมีลักษณะห่อหลายชั้น และไม่เจริญเติบโต

อาการขาดธาตุสังกะสี ในมันฝรั่ง

อาการขาดธาตุสังกะสีในมันฝรั่ง
อาการที่แสดงคือเส้นใบของมันฝรั่งจะมีสีเหลือง และที่เห็นได้ชัดคือปลายใบจะมีจุดสีขาว เมื่อเวลาผ่านไปจะพัฒนาปลายใบกลายเป็นสีน้ำตาลและแห้งไหม้ในที่สุด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของใบ ใบจะมีลักษณะห่อหงายขึ้นและไม่เจริญเติบโต

ดูแลมันฝรั่งให้ได้ผลผลิตดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

- ช่วงแรก หรือช่วงหยอดเมล็ดพันธุ์
แนะนำยาราโกรฮาว 15-15-15 อัตราส่วน 150 กก./ ไร่ และเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหาร ให้เสริมด้วยปุ๋ยน้ำฉีดพ่นทางใบ ยาราวีต้า แม็กแทร็ก และยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก
ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก จะช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ป้องกันการขาดธาตุสังกะสี และที่สำคัญคือ เมื่อมันฝรั่งเจออากาศวิกฤต เช่นร้อนจัด หรือหนาวจัด พืชจะเครียด ไม่กินปุ๋ย ปุ๋ยตัวนี้จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

- ระยะที่ 2
คือช่วงที่มันฝรั่งกำลังลงหัว (อายุ 35-40 วัน) แนะนำยาราโกรฮาว 13-13-21 ในอัตรา 100 กก./ ไร่ ร่วมกับยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ในอัตรา 25 กก./ ไร่ ในช่วงลงหัว จะมีความต้องการธาตุฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง แนะนำฉีดพ่นด้วยยาราวีต้า ข้าว อาหารเสริมทางใบที่มีฟอสฟอรัสสูง ช่วยเรื่องการลงหัวของมันฝรั่งได้เป็นอย่างดี ผลมันฝรั่งที่ได้ไม่มีอาการเข้าทำลายบริเวณเปลือกมันฝรั่ง ไม่มีกระ ผลค่อนข้างสวย

นักวิชาการยารา พบเกษตรกร

พี่ศุภณัฐ นักวิชาการเกษตร ประจำภาคเหนือ บริษัท ยารา ประเทศไทย แนะวิธีปลูกมันฝรั่งให้ได้ผลผลิตดี ต้องสังเกตอาการขาดธาตุอาหารของต้นมันฝรั่งให้เป็น

เสียงจริงเกษตรกรยารา

ชวนมาดูเคล็ดลับความสำเร็จในการปลูกมันฝรั่งของ พี่เกศริน บุญเกิด จากสาวโรงงานรวยหนี้ สู่เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งมือโปร ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเผยเทคนิคดีๆ ในการปลูกมันฝรั่ง