เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยยาราสำหรับมันฝรั่ง

มันฝรั่ง หนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีอายุสั้น ให้ผลผลิตเร็ว  ในประเทศไทยนิยมปลูกกันมาก โดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญ คือ  จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก นอกจากปลูกเพื่อการบริโภคแล้ว ในภาคอุตสาหกรรมก็มีความต้องการมันฝรั่งเพื่อนำไปแปรรูปมากขึ้นด้วยเช่นกัน