“ปุ๋ยยารา” ปุ๋ยที่ตอบโจทย์ในทุกช่วงอายุของลำไย

ลำไย นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศไทย ปัจจุบันมีการปลูกกันหลากหลายพันธุ์ทั้งในฤดูและนอกฤดู โดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญ คือ ภาคเหนือตอนบน

การทำลําไยให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด คือ ลูกดก ผลโต ช่อใหญ่ การดูแลและการจัดการ ทั้งการให้น้ำและปุ๋ย มีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของต้นลําไย  โดยเฉพาะ “ปุ๋ย” ถ้าใส่อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลําต้น กิ่ง ก้าน ใบ ซ่อดอก ขั้ว มีความแข็งแรง พร้อมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

blobid0.jpg

คุณสมบัติที่โดดเด่นของปุ๋ยยารา

คุณพีจย์ กวิสรา จันทร์ชู นักวิชาการเกษตร บริษัท ยารา (ประเทศไทย) ได้บอกเล่าถึงคุณสมบัติและจุดเด่นของปุ๋ยยาราว่า ปุ๋ยยาราประกอบด้วย ไนเตรท ไนโตรเจน 40 % ซึ่งเมื่อหว่านลงไปแล้ว ปุ๋ยจะละลายได้เร็ว พืชสามารถดูดกินธาตุอาหารได้เร็ว  และแอมโมเนียม ไนเตรท  เมื่อหว่านไปแล้ว พืชจะค่อยๆดูดกินในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และกินได้ทุกส่วน ทำให้แตกใบ แตกรากได้ดีขึ้น

การบำรุงต้นลำไยหลังเก็บเกี่ยว

ลำไย

คุณพีจย์บอกว่า หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลลำไยนำธาตุอาหารออกจากต้นไปค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงควรบำรุงต้นด้วย ยารามีร่า 15-15-15 อัตรา 1 กก./ ต้น ซึ่งช่วยให้ต้นลำไยดูดกินธาตุอาหารไปได้ทุกส่วน เพราะมีธาตุอาหาร NPK ครบถ้วนในเม็ดเดียว โดยใช้ร่วมกับยาราลีว่าไนตราบอร์ 15-0-0 อัตรา 0.5 กก./ ต้น หรืออัตราส่วน 2: 1 ข้อดีของยาราลีว่าไนตราบอร์ 15-0-0 คือ มีไนโตรเจน 15% และแคลเซียม 25.6% เมื่อหว่านลงไปแล้ว พืชจะดูดกินผ่านทางระบบราก และส่งไปยังทุกส่วนของพืช ทำให้การแตกยอด แตกใบดีขึ้น ที่สำคัญทำให้ลำต้นแข็งแรงยิ่งขึ้น

ระยะสะสมอาหาร กระตุ้นตาดอก

หลังจากบำรุงใบให้เขียวเข้มแล้ว จะเข้าสู่ระยะสะสมอาหารเพื่อกระตุ้นตาดอก ปุ๋ยที่แนะนำคือ ยารามีร่าดับเบิ้ล 8-24-24 อัตรา 1.5 กก./ ต้น  ช่วยกระตุ้นการส่งช่อดอกให้พุ่ง ทำให้ช่อดอกสมบูรณ์และยาวขึ้น

 

ปุ๋ยยารา

ระยะออกดอก ป้องกันดอกร่วง

ในช่วงนี้ แนะนำ ยาราลีว่าไนตราบอร์ 15-0-0  อัตรา 0.5 กก./ ต้น เพื่อป้องกันการหลุดร่วงของขั้วดอก ทำให้ทุกส่วนของพืชแข็งแรง ช่อดอกสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สังเกตได้จากช่อดอกที่ออกมาจะค่อนข้างยาว ดอกไม่ค่อยร่วง การผสมเกสรสมบูรณ์ขึ้น อัตราการติดผลเยอะขึ้นในช่อนั้นๆ

ระยะติดผลเล็ก หัวไม้ขีด

แนะนำยารามีร่า 25-7-7 อัตรา 1 กก./ ต้น ใช้ร่วมกับยาราลีว่าไนตราบอร์ 15-0-0  อัตรา 0.5 กก./ ต้น เมื่อใช้ 2 สูตรนี้ร่วมกัน จะช่วยในเรื่องของการสร้างเปลือกลำไย ทำให้เปลือกหนา เพื่อพัฒนาผลให้ใหญ่ การขยายผลดีขึ้น ลดอัตราการหลุดร่วง และการแตกของผล ทำให้การขยายผลของลำไย ขยายได้ไวและเจริญเติบโตดี

ระยะบำรุงผล

แนะนำยารามีร่าวินเนอร์ 14-8-19 ในอัตรา 1 กก./ ต้น สูตรนี้มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เหมาะกับการบำรุงผล ทำให้ลําไย มีผลขนาดใหญ่และไม่แตก ขนาดผลสม่ำเสมอ เปลือกหนา เนื้อหวานกรอบ เป็นที่ต้องการของตลาด

นักวิชาการยารา พบเกษตรกร

มีเทคนิคใหม่ เรื่องจัดการลำไยมาฝากพี่น้องครับ กับคุณกวิสรา จันทร์ชู นักวิชาการเกษตร บริษัท ยารา (ประเทศไทย) ด้วยมาตรฐานของปุ๋ยยาราที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ มีไนเตรทไนโตรเจน 40% เมื่อหว่านหรือโรย ปุ๋ยละลายได้ไว พืชดูดกินได้เร็ว ทั้งมีแอมโมเนียมไนเตรท พืชจะดูดกินได้ในเวลาที่ยาวนานขึ้น ช่วยให้พืชแตกรากและใบ เติบโตได้ดี ดังนั้น การปลูกลำไยให้มีคุณภาพ ขายหมดยกสวน จึงต้องใส่ใจทั้ง 5 ระยะ