ผักใบ ประเทศไทยมีการปลูกผักกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นอาหารที่มีราคาย่อมเยา แถมประโยชน์มากมี สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย วันนี้คุณแมน เกรียงไกร พุ่มพุฒ นักวิชาการเกษตรอาวุโส บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด พามาชมสวนผักพร้อมกับแนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดสำหรับผักกินใบเพื่อให้เกษตรกรได้พิจารณาเลือกใช้