มิถุนายน 11, 2567

ยารา ประเทศไทย บริจาคปุ๋ยให้โรงเรียนศรีสังวาลย์ ร่วมปลูกฝังความรู้และโอกาส ให้กับเด็กและชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ยารา ประเทศไทย บริจาคปุ๋ยให้โรงเรียนศรีสังวาลย์
ยารา ประเทศไทย บริจาคปุ๋ยให้โรงเรียนศรีสังวาลย์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริจาคปุ๋ยให้กับโรงเรียนในโครงการการเรียนรู้ด้านการเกษตรของโรงเรียน นำโดย คุณนันทิยา พิทักษ์วงศ์ดีงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด คุณชรินทร์ มานสัจจธรรม ผู้จัดการเขตภาคเหนือ และคุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ นักวิชาการอาวุโส FFB & RegAg. และในสัปดาห์หน้า นักวิชาการจากยาราในจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการพืชผลให้กับนักเรียน ซึ่งหลายคนมาจากครอบครัวเกษตรกรที่ล้วนได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมและความรู้เชิงปฏิบัตินี้

ยารา ประเทศไทย บริจาคปุ๋ยให้โรงเรียนศรีสังวาลย์

 

โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นโรงเรียนของรัฐที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆ ที่อาจยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทั่วไปได้ นอกจากวิชาในห้องเรียนปกติแล้ว โรงเรียนยังมีแปลงเพาะปลูกที่ใช้สอนนักเรียนให้ปลูกพืชผักที่ไว้ใช้บริโภคในโรงเรียนอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การบริจาคเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาและทักษะการเกษตรให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นไปและสามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต ไม่ว่าสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร เด็ก ๆ เหล่านี้จะได้รับความรู้ด้านการเกษตรที่ยาราเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ อย่างน้อยพวกเขาจะเติบโตขึ้นโดยไม่อดอยากขาดแคลน”

คุณนันทิยา พิทักษ์วงศ์ดีงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

คุณนันทิยา พิทักษ์วงศ์ดีงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา

 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างยารากับเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น เป็นกุญแจสำคัญสำหรับภารกิจของเราที่มุ่งมั่นในเรื่องการสร้างอนาคตระบบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปกป้องธรรมชาติ  ในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เราหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเหล่านี้ ด้วยงานที่เราทำในด้านการสนับสนุนการนำระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูมาใช้เพื่อความยั่งยืน การให้คำแนะนำด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

แปลงปลูกโรงเรียนศรีสังวาลย์

ยารา ประเทศไทย ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และขอขอบคุณโรงเรียนศรีสังวาลย์ และตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาและเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น